Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Adršpach a Broumovsko - ubytování dovolená hory

Broumovsko a Adršpašsko - ubytování, dovolená, hory

 

Názvem Broumovsko je označována oblast v okolí města Broumov, které leží v severovýchodních Čechách, v královéhradeckém kraji v okrese Náchod, u státní hranice s Polskem.

Jako Adršpašsko je nazýváno území náležící do oblasti Broumovska, známé pískovcovými skálami (národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály). Jméno nese podle obce Adršpach, které se nachází asi 5 km severovýchodně od města Teplice nad Metují a 22 km západně od města Broumov.

 

 

Geomorfologie

 

Broumovsko a Adršpašsko náleží ke geomorfologickému celku Broumovská vrchovina, která je součástí Orlické oblasti a jejíž nejvyššími vrcholy jsou Královecký Špičák a Ruprechtický Špičák (880 m n.m.)

 

Střední a jihovýchodní část Broumovské vrchoviny tvoří Polická vrchovina, jejíž součástí jsou známé Broumovské stěny a Adršpašsko-teplické skály. Na Broumovskou vrchovinu navazují mj. Stolové hory, jejichž větší část se nachází již na území Polska.

 

Zbylé území Broumovské vrchoviny tvoří Žacléřská vrchovina a Meziměstská vrchovina, jejíž součástí jsou i Javoří hory.

 

 

Příroda

 

Příroda broumovského regionu je malebná se spoustou romantických míst. Lesy pokrývají asi 35 % území Broumovské vrchoviny. Vzácná flóra se vyskytuje především v suťových lesích, v roklích skalních měst a na mokřadech a loukách.

 

Z fauny je nejzajímavější ptactvo skalních oblastí, např. krahujec obecný, výr velký a čáp černý. Na ploše 9128 ha byla vyhlášena Ptačí oblast Broumovsko, která je součástí evropské sítě Natura 2000 – soustavy chráněných oblastí.

 

Broumovsko patří mezi nejkvalitnější a nejvydatnější zásobárny pitné vody u nás.

 

K nejobdivovanějším přírodním krásám patří pískovcová skalní města. Ta se nacházejí v Adršpašských skalách, v Teplických skalách, na Broumovských stěnách, na hoře Ostaš a na Křížovém vrchu. Také kvůli nim je téměř celá Broumovská vrchovina součástí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

 

Chráněná krajinná oblast Broumovsko má rozlohu 410 km2. Je to oblast skalních měst a stolových hor. V rámci CHKO je několik maloplošných chráněných území:

 

 • 2 národní přírodní rezervace - Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny
 • 2 přírodní rezervace- Ostaš, Křížová cesta
 • 2 přírodní památky Borek, Kočičí skály

 

 

Adršpašsko-teplické skály

 

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály se prostírá v pomyslném trojúhelníku vymezeném obcí Adršpach, městem Teplice nad Metují a vrcholem Čáp nad obcí Skály. Rozlohou 18 km2 jsou největší národní přírodní rezervací u nás. Adršpašské skály jsou od Teplických skal odděleny kaňonem Vlčí rokle, který je dlouhý 7 km.

 

Adršpašské skály jsou mohutné skalní město, jehož pískovcové skály vytváří hluboké soutěsky. Některé skalní věže dosahují výšky 90 metrů. Nejvýše položeným bodem je Starozámecký vrch (671 m n.m.). Nejvyšší pískovcový skalní útvar měří 96 m a nazývá se Milenci. Další známé útvary jsou např. Džbán, Homole cukru, Sloní náměstí, Starosta a Starostová.

 

Adršpašskými skalami protékají Skalní potok a Řeřichový potok a jejich přítoky. Nachází se zde dva vodopády, velké jezero a umělé jezírko.

 

Teplické skály jsou skalní město tvořené výraznými skalními stěnami. Některé dosahují výšky až 70 metrů (Velké chrámové náměstí, Malé chrámové náměstí). Dalším výrazným seskupením jsou Martinské stěny. Známé jsou dále např. Krakonošovo párátko, Hláska, Golem, Medvěd, Skalní koruna ad. Některé úzké soutěsky jsou atraktivní tím, že se v nich drží sníh až do počátku léta (Sibiř).

 

Oblast Teplických skal se dělí na:

 

Skalský hřeben – nejvýše položeným bodem je vrchol Skály (694 m n.m.)

hřebeny Supích skal (771 m n.m.)

hřebeny Čápu (786 m n.m.)

hřebeny Kraví hory (734 m n.m.)

Bludiště – rozsáhlá členitá plošina

 

Teplickým skalním městem protéká Skalní potok.

 

Významný je nejméně 28 km dlouhý podzemní systém, zvaný Poseidon. Je tvořen puklinovými jeskyněmi, suťovými jeskyněmi (v závalech ze zřícených skalních věží), puklinami a rozsedlinami a puklinovými propastmi hlubokými až 70 metrů. Jedná se o unikátní přírodní fenomén evropského významu.Broumovské stěny

 

Broumovské stěny jsou zalesněný hřeben, který se táhne jihovýchodním směrem v délce asi 12 km. Zvedají se mezi městy Police nad Metují a Broumov a tvoří mezi nimi přirozenou hranici. Místy je široký jen několik metrů. Národní přírodní rezervace Broumovské stěny se rozkládá na ploše 638 ha.

 

Významnými vrcholy v této oblasti jsou např. Signál (708 m n. m.), Božanovský Špičák (773 m n. m.), Velká kupa (708 m n. m.), Koruna (769 m n. m.), Honský Špičák (652 m n.m.), Strážná hora (688 m n.m.) a Loučná hora (647 m n.m.).

 

Z lesů vystupují pískovcové skalní útvary. Krajinu modelují také hluboké rokle, soutěsky a skalní kaňony, které rozčleňují plošiny do menších skalních měst. V nejvyšších částech jsou kolmé a převislé skalní stěny, z nichž některé dosahují výšky 50 m, např. Hvězda, Strážní hora, Supí hnízdo.

 

V této oblasti se též nachází suťové jeskyně. Nejdelší a nejrozsáhlejší z nich je jeskyně „pod Luciferem“, dlouhá 395 m.

 

 

Ostaš

 

Ostaš je izolovaná stolová hora, která dosahuje nadmořské výšky 700 m. Nachází se asi 5 km severozápadně od města Police nad Metují. Horu lemují strmé skalní útvary, které dosahují výšky 40 metrů. Vrchol hory tvoří plošina o velikosti 500 x 400 metrů.

 

V její vrcholové části byla vyhlášena Přírodní rezervace Ostaš. Na východní straně vrcholové části je malé sklaní město, které nese název Horní labyrint, se skalními útvary Medvědi, Mohyla smrti, Žába, Zbrojnoš ad.

 

Asi 100 metrů pod Horním labyrintem se nachází skalní město Dolní labyrint, nazývané též Kočičí skály či Kočičí hrad, ve které je mj. 30 m dlouhá puklina pojmenovaná Sluj českých bratří. Kočičí skály byly vyhlášeny přírodní památkou.

 

Křížový vrch

 

Křížový vrch je název pro izolovaný pozůstatek tabulové plošiny se skalními věžemi a pilíři. Je podkovitého tvaru, přičemž jeho střední část je snížená. Celek byl vyhlášen Přírodní rezervací Křížový vrch.

 

Borek

Přírodní památka Borek leží na Lysém vrchu. Jedná se o území kvádrových pískovců s reliktním borem.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Při toulkami Broumovskem není možné nenavštívit alespoň některé ze skalních měst (viz. příroda), která se nacházejí:

 

 • v Adršpašských skalách
 • v Teplických skalách
 • na Broumovských stěnách
 • na hoře Ostaš
 • na Křížovém vrchu

 

Skalní města v Adršpašských skalách a Teplických skalách jsou přístupná po prohlídkovém okruhu a platí se zde vstupné.

 

Kromě vysokých skalních věží, roklí, skalních kaňonů, soutěsek a jeskyní můžete v těchto lokalitách vidět také zříceniny skalních hradů:

 

 • Adršpach – zhruba 2 km západním směrem od obce Adršpach na skalní plošině Zámeckého vrchu v nadmořské výšce 681 m
 • Skály – v Teplických skalách, asi 0,5 km od obce Skály
 • Střemen (Střmen) – v Teplických skalách

 

Turisticky atraktivní jsou také vodopády a jezírka skalních měst a jiné přírodní fenomény, např.:

 

 • Velký vodopád – asi 16 metrů vysoký vodopád na říčce Metuji, v Adršpašských skalách, nachází se v úzké soutěsce v jeskyni, asi 50 m nad Malým vodopádem, je zpřístupněn chodbou a lávkou

 

 • Malý vodopád – asi 4 metry vysoký vodopád v Adršpašských skalách

 

 • pískovcové jezírko (dolní) – v Adršpašských skalách, vzniklo zatopením pískovcového lomu,  je napájeno Metují a při jejím odtoku jsou vytvářeny oba vodopády. V jezírku je zakázáno koupání, ale je zde půjčovna lodiček.

 

 • jezírko nad Velkým vodopádem (horní) – lze se po něm projet na pramici

 

 • Šonovská sopka – přírodní zajímavost (nejedná se o sopku) se nachází ve svahu kopce Homole nedaleko obce Šonov. Jedná se o místo s rozsáhlou soustavou puklin, z nichž komínovým efektem stoupá horký vzduch. Nejefektnější je tudíž tento jev v zimě, kdy je venkovní teplota pod bodem mrazu.

 

 

Oblíbenými zastávkami turistů jsou:

 

 • kaple Hvězda

Barokní kamenná kaple s půdorysem ve tvaru hvězdy na stejnojmenném vrcholu, na samotném hřebenu, v lokalitě Broumovské stěny. Navazuje na ni kamenný ochoz, z nějž se naskýtají pěkné výhledy. Vedle kapličky stojí dřevěná chata z 19. století postavená ve švýcarském slohu, dnes slouží jako restaurace.

 

 • přírodní rezervace Křížový vrch (viz. příroda)

Na vrcholu je umístěný železný kříž z roku 1857 na pískovcovém podstavci s plastikami svaté Anny, Josefa a Jana Nepomuckého. Do skal je zasazená litinová křížová cesta, vytvořená v 17. století.

 

 

Fascinující výhledy do okolní přírody si turisté mohou dopřát a z vyhlídkových míst na skalách, jako jsou např.:

 

 • Hvězda, Koruna, Božanovský Špičát či Supí koš v lokalitě Broumovské stěny
 • pozůstatky hradu Střmen v lokalitě Teplických skal
 • pozůstatky hradu Skály v lokalitě Teplických skal
 • vrchol Ostaš
 • vrchol Čáp poblíž města Teplice nad Metují

 

nebo z rozhledny Ruprechtický Špičák (880 m n.m.), vybudované na vrcholu stejnojmenné hory v oblasti Javořích hor.

 

Javoří hory se nachází podél státní hranice s Polskem a lemují ze severu Broumovskou kotlinu. Vede jimi i cyklotrasa „Javoří hory“, dlouhá asi 27 km.

 

 

Broumovskou přírodu lze zdolávat nejen pěšky.

 

 • Broumovsko má poměrně hustou síť značených cyklotras. Oblasti skalních měst jsou ovšem cyklistům nedostupné.

 

 • Broumovsko je skvělým místem pro horolezce. Na lokalitách Adršpašské skály, Teplické skály a Broumovské stěny platí jistá omezení, se kterými je potřeba se předem seznámit. Na Ostaši by mělo být lezení celoročně bez omezení. 

 

 • Je zde dobré zázemí pro běžecké lyžování.

 

 • V Broumově je možno domluvit si v aeroklubu vyhlídkové lety (během letní sezóny).

 

 

Broumovský kraj je bohatý též na kulturně - historické památky. Z nich za návštěvu stojí např.:

 

 • Benediktinský klášter v Broumově

Klášter sv. Václava s kostelem sv. Vojtěcha. Je národní kulturní památkou ČR. Rozsáhlý komplex. V klášterním refektáři je vystavena kopie tak zvaného Turínského plátna. V klášterních sklepeních je uloženo 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku.

 

 • klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují

 

 • zámek a další památky v Náchodě

 

 • původně gotický, nyní renesanční kostel Nejsvětejší trojice od stavitele Carla Valmadiho v Teplicích nad Metují - Zdoňově.

 

 

Některá muzea v regionu představují zajímavé expozice, jako např.

 

 • Muzeum dětské stavebnice Merkur v Polici nad Metují
 • Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují
 • Pivovarské muzeum v Olivětíně

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )