Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
České Švýcarsko - ubytování, dovolená

České Švýcarsko - ubytování, dovolená

 

České Švýcarsko je název národního parku, rozkládající se v okrese Děčín, při státní hranici s Německem, mezi obcemi Hřensko, Chřibská a Brtníky. Jedná se o oblast s unikátními pískovcovými útvary – skalními věžemi, skalními městy a bludišti, roklemi a bránami. Na území Německa pokračuje tato oblast jako Saské Švýcarsko.

 

Oblast pískovcových skal je chudá na povrchové vody. Větší vodní toky protínající území národního parku jsou Kamenice a Křinice. Podél západní hranice národního parku teče řeka Labe.

 

 

Geomorfologie

 

Národní park České Švýcarsko náleží leží v Děčínské vrchovině, která je součástí Krušnohorské hornatiny. Na východě sousedí s Lužickými horami, na jihu a na západě s Chráněnou krajinnou oblastí Labské pískovce.

 

 

České Švýcarsko v číslech

 

Rozloha národního parku je 79 km2.

 

Nejvyšším bodem je vrchol Růžového vrchu (619 m n.m.), nejnižším kaňon Labe v obci Hřensko (114 m n.m.), který je současně nejníže položeným místem na území naší republiky.

 

V sousedící CHKO Labské pískovce je nejvyšším vrcholem Děčínský Sněžník (726 m. n. m.).

 

 

Podnebí a počasí

 

Většina území národního parku patří ke klimatické oblasti, pro niž je typické normálně dlouhé mírné léto a normálně dlouhá mírná zima s krátkým obdobím trvání sněhové pokrývky. Některé oblasti národního parku se však této charakteristice vymykají. I teplotní rozdíly v rámci území NP se mohou výrazněji lišit, stejně tak hojnost srážek.

 

 

Příroda a krajina

 

97% území NP České Švýcarsko je pokryto lesy, ve kterých převažuje smrk. Z flóry jsou druhově bohaté obzvláště mechy a lišejníky. Národní park je hnízdištěm desítek druhů ptáků, např. sokola stěhovavého a čápa černého.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Turisticky atraktivní je především krajina NP, která je modelována křídovými pískovci, které zde vytváří četné skalním rokle, věže, bludiště a brány. Oblast je ideálním místem pro pěší turistiku.

 

Mezi nejznámější a nejatraktivnější skalní útvary patří např.

 

 • Pravčická brána – symbol NP. Jedná se o největší skalní bránu v Evropě a národní přírodní památku. V její těsné blízkosti byl r. 1881 postaven výletní zámeček Sokolí hnízdo. Dnes se v něm nachází dobová restaurace v původní německé architektuře a Muzeum NP České Švýcarsko.

 

 • Mariina skála – jedna z nejhezčích skalních vyhlídek v NP, ve výšce 428 m n.m., s dřevěným altánkem na vrcholu kopce. Nachází se v oblasti Jetřichovických skal.

 

 • Tiské stěny – nejlépe vyvinuté skalní město v oblasti, nachází se na území sousedící CHKO Labské pískovce

 

 • Soutěsky Kamenice u Hřenska – Tichá soutěska a Divoká soutěska. Tichá soutěska je dlouhá asi 4 km, vede z Hřenska, pod kolmými stěnami skal vysokými 50 - 100 m. V nejužším místě se asi 1 km dlouhý úsek zdolává na lodičkách. Soutěska končí poblíž obce Mezná. Divoká soutěska, která navazuje na Tichou soutěsku, je dlouhá 2 km, na lodičkách se překonává úsek dlouhý 450 metrů.

 

 

Další turistické atrakce v přírodě NP České Švýcarsko a jeho přilehlého okolí jsou např.:

 

 • Děčínský Sněžník (726 m. n. m.).

Nejvyšší vrchol v CHKO Labské pískovce. Stolová hora s typickou vrcholovou plošinou, která je po celém svém obvodu lemována skalními stěnami. Na jižním okraji vrcholu byla r. 1864 postavena 33 m vysoká věž, která dnes slouží jako rozhledna. Vyhlídková plošina má zubaté cimbuří a je z ní krásný kruhový výhled.

 

 • kaňon řeky Labe

U města Děčín vstupuje Labe do kaňonovitého údolí v pískovcích. Tudy pak urazí až na hranici s Německem 15 km. U města je Labe široké až 100 m a výška kaňonu dosahuje až 300 m, dále se pak snižuje. V horní části toku je pak kaňon lemován skalními stěnami vysokými až 80 m. Podél toku je několik vyhlídek, většina z nich na levém břehu.

 

 • Růžový vrch (619 m n.m.)

Mohutný čedičový vrch sopečného původu je součástí přírodní rezervace Růžák (v rámci NP České Švýcarsko). Kopci bývá někdy přezýváno Děčínská Fudžijama.

 

 • Tanečnice (597 m n. m.)

Výrazná rozložitá žulová hora s čedičovým vrcholkem se nachází na hranici s Německem, asi 2 km od obce Mikulášovice, na území CHKO Labské pískovce. Na vrcholu stojí stejnojmenná rozhledna, která je nejsevernější rozhlednou u nás. Osmiboká kamenná rozhledna je z r. 1905, je 26 m vysoká. Dolní třetina je vyzděná z kamenů, zbytek je vystaven z cihel. Na vrchol vede 138 schodů.  Naskýtá se z ní nádherný výhled na Labské pískovce a do Německa. Hned vedle stojí stylová Koliba z r. 1978.

 

 

Terén oblasti Českého Švýcarska je vhodný pro ty, kteří se ve volném čase rádi věnují horolezectví. Mezi nejoblíbenější lokality pro tento sport patří např.:

 

 • skalní město Tiské stěny v CHKO Labské pískovce
 • kaňon Labe
 • Ostrov u Tisé
 • Rájec u Tisé

 

 

Na soutoku Labe a Kamenice leží malebná obec Hřensko, která je pomyslnou vstupní branou do NP České Švýcarsko. Je jedním z hraničních přechodů do Německa. Velká část obce je z obou stran obklopena vysokou hradbou skalních stěn.

 

Nejvýznamějším městem v oblasti Českého Švýcarska a bezprostředního okolí je Děčín. Leží na soutoku řek Labe a Ploučnice a Jílovského potoka. Část města je součástí CHKO Labské pískovce. Největšími památkami a zajímavostmi města jsou např.:

 

 • Zámek Děčín – na skále na pravém břehu Labe
 • Staroměstský most přes řeku Ploučnici
 • četné kostely a kaple a některé budovy v centru města
 • zoologická zahrada

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )