Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Jizerské hory ubytování, dovolená

Jizerské hory - ubytování, dovolená

 

Jizerské hory jsou nejsevernějším pohořím v Čechách. Rozkládají se při státní hranici s Polskem, na jehož území také leží převážná část pohoří. Na východě na ně navazuje pohoří Krkonoše, na severu sousedí s Frýdlantskou pahorkatinou, na západě sousedí s Lužickými horami.

 

Jizerské hory jsou prameništěm řeky Jizery, jejíž jméno také nesou, a dále jejích přítoků Kamenice, Lužické Nisy, Jeřice, Bílé Smědé a Černé Smědé.

 

V oblasti Jizerských hor se nachází řada chráněných území.

 

 

Geomorfologie

 

Jizerské hory jsou samostatným geomorfologickým celkem v rámci Krkonošsko - jesenické subprovincie.

 

Česká část Jizerských hor se člení na dvě hlavní hornatiny – Jizerskou a Smrčskou (menší, v severní části).

 

Na českém území se nachází 15 vrcholů dosahujících nadmořské výšky přes tisíc metrů. Většina je zakončena výraznými skalními útvary a oddělena poměrně hlubokými sedly.

 

 

Jizerské hory v číslech

 

Na české straně zaujímají Jizerské hory rozlohu 417 km?.

 

Nejvyšším vrcholem celého masivu je Wysoka Kopa (1126 m n.m.) na polském území. Na české straně je nejvyšší horou Smrk (1124 m n.m.).

 

Dalšími tisícovkami na české straně jsou Jizera 1122 m n.m., Černá hora 1085 m n.m., Smědavská hora 1084 m n.m., Holubník 1071 m n.m., Sněžné věžičky 1070 m n.m., Černý vrch 1026 m n.m., Jelení stráň 1018 m n.m., Ptačí kupy 1013 m n.m., Na Kneipě 1013 m n.m., Bílá smrt 1007 m n.m., Polední kameny 1006 m n.m., Bukovec 1005 m n.m., Milíř 1003 m n.m., Zámky 1002 m n.m.

 

 

Podnebí a počasí

 

Rozmanitý terén Jizerských hor má za následek velkou proměnlivost klimatu. Celá oblast patří v rámci klimatického členění republiky do chladné oblasti. Léto je krátké, mírně chladné a vlhké, zima dlouhá. Srážkově jsou Jizerské hory bohatší než jiná česká pohoří. Sněhová pokrývka se drží 140 - 160 dní v roce. V nejvýše položených oblastech dosahuje sněhová pokrývka 150 cm, někdy až 300 cm. Poměrně časté jsou teplotní inverze.

 

 

Příroda

 

Jizerské hory a větší část jejich podhůří byly vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. CHKO Jizerské hory zaujímá plochu 368 km2 a její součástí je několik maloplošných zvláště chráněných území, např.:

 

 • Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny – vznikla sloučením původních 7 národních přírodních rezervací Špičák, Poledník, Stržový vrch, Štolpichy, Tišina, Paličník a Frýdlantské cimbuří. Předmětem ochrany je především poměrně zachovalý lesní porost bez zásadních změn způsobených člověkem.

 

 • Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery – největší rašeliniště u nás

 

 • Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky

 

 • Přírodní rezervace Jedlový důl - nachází se v údolí říčky Jedlové, mezi Josefodolským a Mariánskohorským hřebenem, nedaleko obce Albrechtice v Jizerských horách, v nadmořské výšce 660 – 750 m. Údolím s původními lesními porosty smrku, jedle a buku protéká potok s krásnými vodopády a peřejemi. Najdeme zde i zajímavé skalní útvary.

 • Přírodní rezervace Bukovec – čedičový vrch o nadmořské výšce 1005 m.

 

 • Přírodní rezervace Černá hora – rezervace se nachází v nadmořské výšce 1000 – 1084 m. Předmětem jsou rašeliniště, tokaniště tetřevů a horské smrčiny.

 

 • Přírodní rezervace Černá jezírka – rezervace se nachází nedaleko obce Bílý potok. Předmětem ochrany je komplex rašelinišť.

 

 • Přírodní rezervace Klečové louky – nedaleko obce Hejnice, v nadmořské výšce 1000 m.

 

 • Přírodní rezervace Klikvová louka – rozsáhlé vrchoviště, nedaleko obce Bedřichov, v nadmořské výšce 775 - 800 m

 

 • Přírodní rezervace Prales Jizera – vrcholová část hory Jizery (od nadmořské výšky 1000 m), předmětem ochrany jsou zbytky převážně horské smrčiny, jinak výrazně poškozené kůrovcem a imisemi, a dále balvanité sutě a vrcholové skalní bloky.

 

 • Přírodní rezervace Ptačí kupy – skupina tří skalních masivů. Předmětem ochrany jsou vrcholové lesy jeřábu, buku a smrku.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Jizerské hory jsou protkány sítí 115 km zpevněných cest, nazývaných Jizerská magistrála. Jsou tak skvělým místem pro turistiku a cykloturistiku.

 

Skalní stěny a vrcholky lákají také horolezce. Většina horolezeckých lokalit se nachází v CHKO a je tedy přístupná pouze s povolením. Oblíbenou lokalitou je např. Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Pod Frýdlantským cimbuřím (Polední kameny) se jednou ročně organizují setkání horolezců.

 

 

Synonymem pro Jizerské hory je „Jizerská padesátka“ – jeden z nejznámějších závodů běžeckého lyžování. V zimě jsou na Jizerské magistrále udržovány běžecké stopy a Jizerské hory tak mají mezi českými horami jednu z nejhustějších sítí udržovaných běžeckých stop.

 

Mezi významnější a oblíbená střediska sjezdového lyžování patří např.:

 

 • Tanvaldský Špičák
 • Severák
 • Bedřichov
 • Ještěd
 • Kořenov
 • Černá Říčka
 • Desná – Parlament
 • Kořenov – Příchovice
 • Josefův Důl

 

 

Jizerské vrcholy lákají turisty i mimo zimní sezónu. Mezi vrcholy, nabízející pěkné výhledy do okolí patří např.

 

 • Tanvaldský Špičák (831 m n.m.) – na jeho vrcholu byla začátkem 20. stol. postavena turistická chata s kamennou rozhlednou.

 

 • Černá Studnice (869 m n.m.) – kromě turistické chaty se na jejím vrcholu nachází 26 m vysoká věž rozhledny postavená ze žulových kvádrů. Na vrchol rozhledny vede 91 schodů a věž má 4 vyhlídkové ochozy, ze kterých je pěkný pohled na města Jablonec a Liberec a dále do krajiny na Ještědsko-kozákovský hřbet, Krkonoše a Český ráj.

 

 • Oldřichovský Špičák (724 m n.m.) – kopec se skalnatým terénem porostlým smíšeným lesem, s vyhlídkou

 

 • Bedřichov (859 m n.m.) – vrch nad obcí Bedřichov s horskou chatou a rozhlednou. Na vrchol rozhledny vede 102 schodů a vyhlídková plošina se nachází ve výšce 20,5 m. Z rozhledny je výhled mj. na Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory, město Jablonec nad Nisou a obci Bedřichov.

 

 • Smrk (1124 m n.m.) – na vrchol nové rozhledny z r. 2003 vede 91 schodů. Z vyhlídkové plošiny, která se nachází ve výšce 18 m., je vidět Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory, Říp, Ještěd a Bezděz.

 

 

Dalšími zajímavými zastávkami v přírodě Jizerských hor jsou např.:

 

 • Přírodní rezervace Prales Jizera – viz. příroda

 

 • Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery – viz. příroda

 

 • Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky se Safírovým potokem

Safírový potok je zhruba jeden kilometr dlouhým pravostranným přítokem potoka Jizerky a býval nejvýznamnějším evropským nalezištěm drahých kamenů, těžených zde už od 16. stol. Leží v údolí Malé jizerské louky.

 

 • Vodopády na říčce Černá Desná

 

 • Hanychovská jeskyně - nachází se v tzv. Panském lomu, délka jeskyně je zhruba 135 metrů, za vchodem se nachází zvonovitá propast hloubky 9 m a průměru od 3 - 6 m.Výzdoba je bohužel převážně zničena, několik neporušených krápníků a záclon zůstalo v zadní, hůře dostupné části.

 

 

K turisticky atraktivním stavbám regionu patří např.:

 

 • Protržená přehrada Bílá Desná

Přehrada, budovaná během předválečných let 1912 – 1915 na řece Bílá Desná v nadmořské býšce 806 m. K jejímu protržení došlo 10 měsíců po jejím dokončení. Voda tehdy zaplavila obci Desná. K vidění jsou nyní zbytky hráze, šoupátková věž a uzavřená podzemní štola ( dnes zimoviště netopýrů) a přepadová kaskáda. Korytem lze projít.

 

 • Přehrada Josefův Důl

Přehrada na řece Kamenici, budovaná v letech 1976 -1982. Dvě sypané hráze mají výšku 43 m a délku kolem 720 m. Jelikož se jedná o zásobárnu pitné vody, je zde bohužel zakázáno koupání. Lokalita v okolí přehrady je však atraktivní jak pro pěší turisty tak pro cyklisty.

 

 • Přehrada Souš

Přehrada na říčce Černá Desná, vybudovaná v r. 1915. Sypaná hráz má výšku 21 m a délku 364 m. Přehrada Souš leží na říčce Černá Desná a byla dokončena v roce 1915. Má sypanou hráz o výšce 21 m a o délce 364 m. Jelikož se jedná o zásobárnu pitné vody, je zde bohužel zakázáno koupání. Lokalita v okolí přehrady je však atraktivní jak pro pěší turisty tak pro cyklisty.

 

 

Kromě těchto přehrad však v Jizerských horách najdeme i vodní plochy, které jsou vhodné ke koupání, např. :

 

 • Harcovská přehrada -  u Liberce

 

 • Bedřichovská přehrada – u obce Bedřichov,  na řece Černá Nisa, nejvýše položená přehrada v Jizerských horách

 

 • Vodní nádrž Fojtka (Mníšecká přehrada) – na potoce Fojtka v obci Mníšek

 

 • Mlýnická přehrada – na Albrechtickém potoce, na rozhraní katastrů Mníšek a Nová Ves u Chrastavy

 

 • údolní nádrž Mšeno v Jablonci nad Nisou
  Blatný rybník – na Blatném potoce, poblíž Bedřichova, na trase Jizerské padesátky.

 

 

Milovníci historie mohou navštívit při svém pobytu v Jizerských horách některý z hradů či zámků, např.:

 • hrad a zámek Grabštejn
 • hrad a zámek Frýdland
 • zámek Sychrov
 • zámek Liberec
 • zříceninu skalního gotického hradu Frýdštejn

 

 

Muzea a expozice v Jizerských horách jsou zaměřeny především na přírodu a tradiční řemesla, zvláště sklářství. Najdeme zde však i jiné výstavy a sbírky. Našimi tipy jsou např.:

 

 • Muzeum Jizerských hor v osadě Jizerka (Kořenov)

Expozice jsou umístěny v budově původní školy z r. 1889 a seznamují návštěvníky s dějinami sklářské výroby a života v regionu za starých časů a s přírodou Jizerských hor

 

 • Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
  Sbírky jsou umístěny v hlavní secesní budově, vGalerii Belveder a v Památníku sklářství v Jizerských horách (roubená chalupa - model sklářské osady).

 

 • Automuzeum ve Vratislavicích nad Nisou

Motoristické muzeum v areálu pivovaru Konrad ve Vratislavicích nad Nisou – kilometr od rodného domu automobilového konstruktéra Ferdinanda Porsche.

 

 

Relaxaci si můžete dopřát např. v lázeňské obci Libverda a děti určitě potěší návštěva ZOO Liberec.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )