Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Jižní Morava - ubytování dovolená, hory

Jižní Morava - ubytování, dovolená, hory

 

Za jižní Moravu je běžně považována oblast, která odpovídá zhruba území Jihomoravského kraje. Jižní Morava tedy zaujímá oblasti střední a jižní části Moravy.  

 

Jižní Morava je proslulá především jako vinařská oblast a oblast krasových jeskyň.

 

Z hlediska cestovního ruchu můžeme celou oblast rozdělit např. na tyto regiony:

 

 • Brno a okolí
 • Moravský kras a okolí
 • Lednicko – valtický areál
 • Podyjí
 • Slovácko

 

Oblast jižní Moravy patří k úmoří Černého moře a povodí Dunaje. Vody odvádí řeka Morava. Krajem dále protékají řeky Dyje, Svratka, Svitava, Bobrava, Jevišovka ad.

 

Na větších tocích byly vybudovány vodní nádrže:

Vranovská přehrada a Nové Mlýny – na Dyji

Brněnská přehrada a vodní nádrž Vír - na Svratce

vodní nádrže Dalššice a Mohelno – na Jihlavě

 

Mezi největší rybníky patří např.

 

 • Nesyt
 • Lednický rybník
 • Hlohovec
 • Vrkoč u Pohořelic
 • Olšovec v Jedovnicích

 

 

Geomorfologie

 

Oblast jižní Moravy se rozkládá na hranici Českého masívu a Západních Karpat.

 

Z Českého masívu zasahují na jižní Moravu

 

 • Jevišovická pahorkatina
 • Hornosvratecká vrchovina
 • Křižanovská vrchovina
 • Bobravská vrchovina
 • Drahanská vrchovina

 

Drahanská vrchovina je od Bobravské oddělena Boskovickou brázdou.

 

Ze Západních Karpat zasahují na jižní Moravu

 

 • Mikulovská vrchovina
 • Ždánický les
 • Kyjovská pahorkatina
 • Litenčická pahorkatina
 • Chřiby
 • Vizovická vrchovina
 • částečně Bílé Karpaty (Javořinská a Lopenická hornatina)

 

Mezi Drahanskou vrchovinou a Litenčickou pahorkatinou se rozkládá Vyškovská brána.  Mezi Znojmem a Brnem se rozkládá Dyjsko-svratecký úval.

 

 

Podnebí a počasí

 

Podnebí jižní Moravy je mírné, v rámci naší republiky jde o nejteplejší oblasti s nízkým úhrnem srážek. Vůbec nejteplejší oblastí je Podyjí s Břeclavskem a Znojemskem. Srážkově bohatší oproti pahorkatinám a nížinám jsou jihomoravské vrchoviny. Jara a podzimy jsou zde velmi krátké a teplé až mírně teplé. Zimy jsou krátké a rovněž mírně teplé, suché až velmi suché. Sněhová pokrývka zde trvá poměrně krátce.

 

Vyšší partie Bílých Karpat spadá do chladné klimatické oblasti s krátkými, mírnými až mírně chladnými léty. Jara a podzimy jsou zde krátké a mírné. Zimy jsou normálně dlouhé s mírnými teplotami a sněhová pokrývka trvá normálně dlouho.

 

 

Příroda

 

Více než polovinu plochy jižní Moravy zaujímá zemědělská půda. Jižní Morava je oblast, kde leží asi 96 % veškerých našich vinic.

 

Přesto zde najdeme spoustu přírodních krás a cenných lokalit. Mezi nejcennější z nich patří:

 

 • Národní park Podyjí

 

Rozkládá se na ploše 63 km2 v části bývalé CHKO Podyjí, podél řeky Dyje v jejím hlubokém údolí mezi městy Znojmo a Vranov nad Dyjí. Jedná se o nejméně dotčené říční údolí u nás. V jihovýchodní části NP se nachází unikátní pásmo stepních vřesovištních lad.

 

 • Chráněná krajinná oblast Pálava

 

Území CHKO Pálava je současně biosférickou rezervací UNESCO. Část CHKO (Národní přírodní rezervace Křivé jezero) je součástí Mokřadů Dolního Podyjí, vyhlášených a chráněných tzv. Ramsarskou konvencí. Rozloha CHKO je 83 km?. Zhruba 30 % plochy představují lesy, asi 55 % je zemědělská půda. Vodní plochy zabírají asi 2 % území.

 

Dominantou oblasti jsou vápencová bradla Pavlovských vrchů - ostrovního pohoří uprostřed nížin. Nejvyšším bodem oblasti je vrchol hřebene Děvín (549 m n. m.)

 

Najdeme zde málo ovlivněné stepní a skalní ekosystémy a dochované památky historického osídlení ( např. lokality Dolní Věstonice a Pavlov).

 

 • Chráněná krajinná oblast Moravský Kras

 

Moravský kras leží nedaleko Brna, severním směrem od města. Jedná se o nejlépe vyvinuté krasové území v naší republice. Je tvořen vápenci na ploše 100 km2. V Moravském krasu je nejméně 1100 jeskyní, pět z nich je přístupných veřejnosti:

 

-        Punkevní jeskyně – krápníkové prostory vedou až na dno propasti Macocha. Macocha je největší propastí svého druhu v celé střední Evropě. Je hluboká přes 138 metrů. Horní část je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která je nejdelším podzemním tokem u nás. Dlouhá je 29 km a vzniká soutokem Bílé vody a Sloupského potoku.

 

-        Kateřinská jeskyně – její stará část s Hlavním dómem je největším zpřístupněným jeskynním prostorem u nás. V tzn. Nové části se nachází unikátní krápníkové uskupení Bambusový lesík a útvar Čarodějnice.

 

-        Jeskyně Balcarka - svou krápníkovou výzdobou je nejbohatší jeskyní Moravského krasu.

 

-        Sloupsko – šošůvské jeskyně - rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, spojených dvěmi podzemními patry s výškovým rozdílem 60 metrů. Největší zpřístupněné jeskyně u nás.

 

-        Jeskyně Výpustek - labyrint chodeb a dómů vznikl ponorovou činností Křtinského potoka.

 

 • Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

 

Pohoří Bílé Karpaty leží při česko-slovenské státní hranici. CHKO zaujímá plochu 715 km2 a zasahuje do okresů Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín a Hodonín. Rozprostírá se v nadmořské výšce od 175 - 970 m a zahrnuje i nejvyšší vrchol pohoří – Javořinu. Oblast CHKO je zařazena také na seznam biosférických rezervací UNESCO.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Jižní Morava nabízí vynikající podmínky pro pěší turistiku i pro cykloturistiku. Kraj je protkán poznávacími stezkami s výkladem nejen o přírodě, ale i bohaté místní historii. Specialitou jižní Moravy je vinařská cykloturistika. Značené cyklotrasy vedou kolem vinohradů a sklípků, včetně památkové rezervace vinných sklepů.

 

K oblíbeným výletním místům patří např. jeskyně Moravského krasu (viz. příroda).

 

V jihomoravském kraji je pro výletníky otevřen nespočet hradů a zámků.

 

Jen v Lednicko – valtickém areálu (rozloha 283 km2) v okrese Břeclav, který byl zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, najdeme hned několik atraktivních staveb spojených s rodem Lichtenštejnů. Hlavními stavbami jsou:

 

 • zámek v Lednici
 • zámek ve Valticích

 

Kromě nich se v areálu nachází drobnější stavby, tzv. salety:

 

 • Hraniční zámeček
 • Rybniční zámeček
 • Lovecký zámeček
 • Janův hrad
 • Zámeček Lány
 • Pohansko
 • Belvedér
 • Dianin chrám
 • Apollónův chrám
 • Tři Grácie
 • Nový dvůr
 • Minaret
 • Obelisk
 • Kaple sv. Huberta
 • Kolonáda na Reistně

 

Z dalších zámků jihomoravského regionu stojí za návštěvu např.:

 

 • Mikulov
 • Lysice
 • Milotice
 • Vranov nad Dyjí
 • Bzenec
 • Starý zámek Jevišovice
 • Slavkov u Brna – Austerlitz
 • Bučovice
 • Boskovice

 

Mezi nejatraktivnější hradní komplexy patří např.:

 

 • hrad Špilberk v Brně, mj. s možností prohlídky kasemat
 • hrad Bítov nad Vranovskou přehradou
 • zřícenina hradu Boskovice
 • Znojemský hrad s Jihomoravským muzeem 
 • hrad Pernštejn v Nedvědici
 • hrad Veveří za Brnem

 

Z církevních památek poutá pozornost turistů např.:

 

 • Kapucínský klášter v Brně a Hrobka kapucínů v Brně
 • Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně
 • Kostel Jana Amose Komenského - tzv. Červený kostel v Brně
 • Augustiniánské opatství s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie v Brně
 • Benediktýnský klášter v Rajhradě
 • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě -  nejvýznamnější poutní kostel v ČR
 • Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách - největší Santiniho stavba na půdorysu řeckého kříže. Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě.
 • Bazilika Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě s unikátní románskou kryptou
 • Dominikánský klášter ve Znojmě
 • Loucký klášter ve Znojmě
 • Chrám svatého Mikuláše ve Znojmě
 • Minoritský klášter a Jihomoravské muzeum ve Znojmě
 • Kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích
 • Klášter Milosrdných bratří v Letovicích

 

Dalšími významnými architektonickými památkami jsou např.:

 

 • Znojemské podzemí - jedno z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě, vznikající od 14. století. Prohlídková trasa je dlouhá asi 800 m a její součástí je např. prohlídka alchymistické dílny, vězeňských kobek atd.
 • Dietrichsteinský palác a Moravské zemské muzeum v Brně
 • Dům pánů z Lipé v Brně – jeden z nejkrásnějších brněnských renesančních domů.
 • Dům pánů z Kunštátu v Brně- renesanční dům se středověkým jádrem, s arkádovým nádvořím s pavlačovým ochozem z druhé poloviny 16. století.
 • Dřevěný krytý most pod Pernštejnem - státem chráněná kulturní památka, most přes Nedvědičku byl postaven v šedesátých letech 19. století, později obnoven. Má trámovou věšadlovou konstrukci, je dlouhý 12 m, široký 4 m a vysoký od hladiny potoka 7m.
 • Dřevěný krytý most v Černvíru - most přes Svratku, postaven r. 1718 jako nejstarší most tohoto typu na Moravě. Je dlouhý 32 m, široký 2,6 m a výška nad hladinou je 4 m. Nosná konstrukce je téměř celá z původního dřeva. Střecha mostu je pokryta štípaným šindelem. Jedná se o významnou památkou lidového stavitelství.
 • Prudká - dřevěná krytá lávka přes řeku Svratku - z r. 1899, dlouhá je 33 metrů.
 • Průžkův mlýn ve Strážnici - jedna z nejstarších dochovaných staveb obce, zmiňovaná již v r. 1543. Dochovaly se historické architektonické prvky, např. dřevěný mlýnský mučící pranýř. Původně se jednalo o vodní mlýn, koncem 19. stol. přestaven na parní, ve 30. letech 20. stol. na elektrický válcový mlýn.  

 

Z technických památek, které jsou turisty vyhledávány, je nutno jmenovat alespoň:

 

 • Baťův kanál – 53 km dlouhá vodní cesta, v dnešní době využívaná pro rekreační plavbu od Otrokovic do Skalice a na úsecích Otrokovice – Kroměříž a Rohatec – Hodonín. Kanál byl vystavěn ve 30. letech minulého století jako závlahový systém pro oblasti Slovácka a cesta pro přepravu hnědého uhlí pro Baťovy závody v Otrokovicích.
 • Baťova důlní dráha - Ratíškovická železnice - šlapací drezíny s turisty jezdí pro trati dlouhé 3 km, tato trasa spojuje 2 vinařské stezky - Moravskou vinnou a Podluží.  
 • Akvadukt v Lednici - římský vodovod z počátku 19. stol. na levém břehu rybníka.
 • Areál Bukovanský mlýn v Bukovanech u Kyjova – třípatrová budova větrného mlýna, s expozicí muzea slovácké vesnice 19. století a galerií. Součástí areálu je „Mlynářské stavení“ s restaurací a možností ubytování a nový hotel v tradičním stylu Slovácka.
 • Větrný mlýn ve Starém Podvorově - mlýn německého typu z r. 1870 je celodřevěné konstrukce.
 • Větrný mlýn s Halladayovou turbínou v Ruprechově - chráněná technická památka I. kategorie s ochránným pásmem stavby, unikátní památka v středoevropském kontextu.
 • Vodní mlýn ve Slupi - národní kulturní památka, mlýn se čtyřmi vodními koly pochází z 16. stol. a dnes patří k největším historickým mlýnům na Moravě .

Jižní Morava je jedním z nejstarších osídlených území českých zemí. Pokud se o toto téma zajímáte, můžete navštívit některou z archeologických expozic, např.:

 

 • Slovanské hradiště v Mikulčicích
 • Archeologická expozice Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích
 • Archeologické nálezy – Hradisko
 • Archeologická výstava Římané na Mušově v ATC Merkur (Pasohlávky)

 

Napoleonovu vítěznou bitvu u Slavkova v r. 1805 připomíná památník „Mohyla míru“ na Prackém kopci, asi 1 km jižním směrem od obce Prace. V sousedním muzejním objektu se nachází expozice Bitvy tří císařů.

 

Jižní Morava je krajem, kde jsou folklór a lidové tradice součástí každodenního života. Nejznámnější z nich je zřejmě Jízda králů ve Vlčnově, která se koná poslední květnovou neděli, ale i mnoho dalších akcí.

 

 

 

 

 

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )