Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Křivoklátsko - informace, ubytování

Křivoklátsko - informace, ubytování

 

Křivoklátsko je název pro oblast nacházející se ve Středočeském kraji, nedaleko Prahy, západním směrem od ní. Za střed oblasti lze považovat městys Křivoklát, který je od centra Prahy vzdálen vzdušnou čarou 40 km. Tato oblast byla vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko.

 

Na jihovýchodě sousedí s Chráněnou krajinnou oblastí Český kras.

 

Území Křivoklátska je odvodňováno řekou Berounkou, která na území CHKO urazí 42,5 km. Jejími hlavními přítoky na Křivoklátsku jsou Zbirožský potok, Javornice, Klíčava, Takovnický potok, Tyterský potok, Habrový potok, Vůžnice a Oupoř.  Jižní část oblasti je odvodňována Stroupinským potokem a severovýchodní říčkou Loděnice (též Kačák).

 

Na území CHKO Křivoklátsko je zhruba 340 drobných vodních nádrží a rybníčků. Významnějším vodním dílem je přehrada Klíčava na stejnojmenném potoce.

 

 

Geomorfologie

 

Většina území CHKO Křivoklátsko leží v Křivoklátské vrchovině, která je součástí Brdské oblasti v České vysočině. Část leží v Plaské pahorkatině.

 

Krajina má mírně zvlněný terén, rozčleněna je hlubokým údolím řeky Berounky a jejích přítoků. Místy z tohoto terénu vystupují skalní suky, na jihovýchodě několik úzkých křemencových skalních hřbetů.

 

 

Křivoklátsko v číslech

 

Rozloha CHKO Křivoklátsko je 638 km2, sousední CHKO Český kras 128 km2.

 

Nejvýše položeným bodem CHKO Křivoklátsko je vrchol Těchovín (617 m n.m.), nejnižším místem je údolí Berounky (220 m n.m.).

 

Sousední CHKO Český kras leží v nadmořské výšce od 208 m (Berounka) – 499 m (vrch Bacín).

 

 

Podnebí a počasí

 

Křivoklátsko patří do mírně teplé a mírně suché klimatické oblasti s dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou a suchou zimou.

 

Rozdíly v teplotách na jednotlivých místech mohou být díky členitosti území a orientaci povrchu ke světovým stranám dosti výrazné. Např. vrcholky orientované na jihozápad jsou teplé a suché, severně orientované svahy a dna hlubokých údolí jsou velmi chladné a přibližují se podmínkám v podhorských až horských lokalitách.

 

Také řeka Berounka ovlivňuje mezoklima, které je zde zvláště v zimě teplejší, než v okolní krajině.

 

Oblast se nachází na okraji srážkového stínu Krušných hor. Srážkově nejbohatším měsícem je červenec, nejchudší bývá únor. Sněhová pokrývka se zde drží průměrně kolem 50 dnů, maximální mocnost sněhové pokrývky je  průměrně kolem 20 cm.

 

 

Příroda a krajina

 

CHKO Křivoklátsko byla vyhlášena k ochraně společenstev členitého terénu podél Berounky a jejích přítoků. Cenné jsou např. doubravy, stepi se suchomilnou vegetací a lesostepi atd.

 

V rámci evropské soustavy Natura 2000 bylo území CHKO zařazeno také do sítě ptačích oblastí a dále do biosférických rezervací UNESCO.

 

Přes 60 % území je pokryto lesy, převážně listnatými a smíšenými. V nižších polohách převládají dubohabrové háje, ve vyšších doubravy a bučiny. Na svazích hlubokých údolních zářezů se vyskytují suťové lesy s tisem červeným.

 

CHKO Křivoklátsko je hnízdištěm asi 120 druhů ptáků, vč. čápa černého a výra velkého. Vyskytují se i další ohrožené živočišné druhy, hlavně drobní bezobratlí a měkkýši.

 

Sousední Český kras byl vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí jako nejcennější část barrandienské pánve. Území je tvořeno převážně prvohorními vápenci a břidlicemi s hojným výskytem krasových jevů, včetně jeskyní.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Křivoklátsko i Český kras jsou protkány sítí turistických cest. Vyznačeny byly i cyklotrasy. Zdejší terén, přírodní zajímavosti a historické památky jsou jistě důvodem, proč je tato oblast milovníky pěší turistiky a cykloturistiky vyhledávaná.

 

Řeka Berounka, která oblastí protéká,  je jednou z nejpřitažlivějších řek ČR pro vodáky.

 

Křivoklátské skalní stěny jsou oblíbeným cílem horolezců. Jedná se např. o lokality:

 

 • Vraní skála u Zdic
 • Dehetnická skála nedaleko Zbiroha
 • Černá skála u Zbiroha
 • věže u hájovny Na hřebenech - asi 8 km severovýchodně od Zbiroha
 • Petrovka – asi 10 km severovýchodně od Zbiroha

 

 

Symbolem Křivoklátska a zároveň jedno z turisticky nejatraktivnějších míst tohoto regionu je hrad Křivoklát. Můžete zde absolvovat

 

 • prohlídkovou trasu s průvodcem s prohlídkou interiérů
 • volnou prohlídku bez průvodce, při níž se dostanete na hradební ochozy, odkud je vidět obranný systém, na vrchol Velké věže a do interiérů s expozicí lovectví

 

Dalšími hrady, které v regionu můžete navštívit, jsou např.:

 

 • hrad Karlštejn

Národní kulturní památka. Jeden z nejznámějších a nejvýznamnějších českých hradů. Nachází se na území CHKO Český kras. Byl založen r. 1348 českým králem a římským císařem Karlem IV pro uložení královských pokladů, zvláště korunovačních klenotů a sbírek svatých relikvií. Později do nové kaple sv. Kříže nechal císař převést i ostatky svatých. V Kapli sv. Kříže se nachází také kolekce 129 deskových obrazů, většinou z dílny mistra Theodorika. Hrad Karlštejn je skvělé výletní místo s řadou kulturních akcí na hradě a v podhradí.

 

 • zřícenina hradu Týřov

Nachází se asi 13 km od hradu Křivoklátu, na vysokém ostrohu nad řekou Mží. Písemné zmínky o hradu jsou již z počátku 13. stol. Patřil mezi nejstarší české hrady. Z Týřovických skal je pěkný výhled na Křivoklátsko, Vysoký vrch a Skryje.

 

 • Točník a Žebrák

Zřícenina hradu Žebrák a rozsáhlé zbytky hradu Točník. Nacházejí se na Zámecké hoře nad obcí Točník poblíž města Žebrák.

Hrad Žebrák byl založen ve 2. polovině 13. stol. Okrouhlá věž dnes slouží jako rozhledna. Točník si nechal na konci 14. stol. postavit král Václav IV. jako reprezentační sídlo a útočiště zároveň. Vybudováním hradu Točník poblíž dolního hradu (Žebrák) vzniklo majestátní a do dneška nejzachovalejší souhradí u nás. Od hradu Točník je výhled na Brdské Hřebeny i Křivoklátsko. Během sezóny jsou zde pořádány kulturní akce.

 

Další historicky a kulturně cenné lokality jsou např. obce:

 

 • Tetín

Historicky je jednou z nejstarších vesnic u nás. Poblíž dnešní zříceniny hradu Tetín bylo v 8. stol. rozsáhlé slovanské sídliště. Podle pověsti je jeho založení spjato se jménem Krokovy dcery Tety. Na přelomu 9. a 10. stol. se místo stalo jedním z opěrných bodů soustavy hradišť obklopujících přemyslovský stát. V r. 921 zde byla na svém knížecím dvorci zavražděna Svatá Ludmila. Dnes je Tetín známým poutním místem. Hlavní pouť se koná vždy první neděli po 16. září. Tetínské skály poblíž obce, které se vypínají nad řekou Berounkou, byly vyhlášena přírodní rezervací v rámci CHKO Český kras.

 

 • Podmokly

Historické jádro obce bylo vyhlášeno vesnickou památkovou zónou. Místo je známé hlavně díky nálezu tzv. podmokelského pokladu v r. 1771 – velkého množství zlatých kelstských mincí. Na místo nálezu dnes upozorňuje kamenný pomníček. V okolí obce stojí několik křesťanských soch, sousoší a kapliček.

 

 • Sv. Jan pod Skalou

V centru obce stojí kostel sv. Jana Křtitele s benediktýnským klášterem. Asi 200 m odtud se nachází skanzen Solvayovy lomy, věnovaný dřívější těžbě vápence.

 

 

Při toulkami Křivoklátskou přírodou rozhodně stojí za to udělat zastávku na těchto lokalitách:

 

 • Skryjská jezírka

Dvě malá jezírka o velikosti asi 30 m na délku a 10 m na šířku. Od sebe jsou vzdálena jen několik metrů. Leží za sklaní průrvou na Zbirožském potoce. Horní jezírko se nachází pod Skryjským vodopádem v této průrvě. Vodopád má sice výšku pouhého 1,5 m, ale zato má ve srovnání s jinými vodopády u nás velký průtok vody. Zbirožský potok vytváří místy až 150 m hluboké údolí. Jezírka, vodopád, potok a jsou chráněné jao přírodní rezervace Jezírka v rámci CHKO Křivoklátsko. Nedaleko odtud se nachází obec Skryje – významné paleontologické naleziště zkamenělin.

 

 • Koněpruské jeskyně

Nachází se nad obcí Koněprusy v CHKO Český kras. Jedná se o nejdelší jeskynní systém v Čechách. Celý systém je třípatrový, s výškovým rozdílem mezi patry zhruba 70 m. Spodní patro chodbovitého charakteru je veřejnosti nepřístupné. V jeskyni byly nalezeny zvířecí kosti a kosti pravěkého člověka, ve vrchním patře byly objeveny pozůstatky penězokazecké dílny z 15. stol.  Nejstarší dochovanou výzdobou jsou tzv. koněpruské růžice staré více než milion let, tvořené mj. opálem. Délka prohlídkové trasy je něco přes 600 m, zdolat se při ní musí dohromady téměř 500 schodů.

 

 

Mezi turisty oblíbené vrchy patří např.:

 

 • Velíz (595 m n.m.)

Archeologické vykopávky potvrdily přítomnost pravěkého sídliště, a sídliště keltského a slovanského. Slované na tomto místě uctívali boha Velese – ochránce stád a pastýřů. Dnes zde stojí křesťanský kostelík Narození sv. Jana Křtitele a hřbitov. Poblíž vrcholu vyvěrá pramen.

 

 • Krušná hora (609 m n.m.)

Už od keltských dob se zdě těžila železná ruda. Po roce 1945 zde byl největší hlubinný železorudný důl u nás, a to na katastrálních území obcí Nový Jáchymov, Hudlice a Otročiněves. V okolí jsou ještě vidět pozůstatky po dobývání rudy (např. vstupy do štol). V nedaleké obci Hudlice se nachází rodný dům Josefa Jungmanna.

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )