Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Krušné hory - ubytování, dovolená

Krušné hory - ubytování, dovolená

 

Krušné hory, dříve nazývané též České Rudohoří, jsou pohoří ležící na severozápadě Čech. Táhnou se podél státní hranice s Německem, na jehož území celý masiv též zasahuje.

 

Oblast Krušných hor patří k povodí Labe a odvodňována je řekami Ohře a Bílina a Jílovským potokem. Na českém území protékají Krušnými horami řeky Bystřice, Chomutovka, Rolava, Rotava, Svatava a Černá.

 

 

Geomorfologie

 

Krušné hory jsou geomorfologickým celkem Krušnohorské hornatiny. Pohoří je tvořeno kernou deskou, která byla nakloněna vyzvednutím podél zemského zlomu. Díky tomu na jednu stranu pohoří klesá povlovně – na německé straně. Na české straně naopak roste zpříkra.

 

Na českém území se Krušné hory dělí na dvě základní hornatiny – Klínoveckou a Loučenskou.

 

Klínovecká hornatina se dále člení na hornatiny:

 

 • Přebuzskou
 • Jáchymovskou
 • Jindřichovickou
 • Krajkovskou

 

Loučenská hornatina se člení na:

 

 • Cínoveckou hornatinu
 • Bolebořskou vrchovinu
 • Flájskou hornatinu
 • Novoveskou vrchovinu
 • Nakléřovskou vrchovinu
 • Rudolickou hornatinu
 • Přísečnickou hornatinu

 

 

Krušné hory v číslech

 

Krušné hory se táhnou v délce asi 130 km. Průměrná šířka pohoří je 40 km, na našem území nepřesahuje 20 km.

 

Zaujímají plochu 6000 km2, z čehož 1607 km2 připadá na ČR, zbytek Německu.

 

Nejvyšším vrcholem pohoří  je Klínovec (1244 m. n. m.) v Jáchymovské hornatině.

 

Dalšími tisícovkami na české straně jsou Božídarský Špičák (1115 m n.m.), Macecha (1113 m n.m.), Meluzína (1097 m n.m.), Na Ryžovnou (1054 m n.m.), Blatenský vrch (1043 m n.m.), Na skalách (1037 m n.m.), Hubertky (1032 m n.m.), Plešivec (1028 m n.m.), Křížová hora (1027 m n.m), Zaječí hora (1010 m n.m.), Loučná (1019 m n.m.), Tetřeví hora, Vysoká seč, Dub (1006 m n.m.), Smrčina a Pernický vrch (1000 m n.m.).

 

Dalšími významnými vrcholy jsou např. Jelení hora (994 m n.m.), Kraslický Špičák (991 m n.m.), Medvědí skála (924 m n.m.), Počátecký vrch (821 m n.m.), Komáří hůrka (808 m n.m.).

 

 

Podnebí a počasí

 

Krušné hory jsou oblastí s velmi krátkým, ale poměrně teplým létem a studenými větrnými zimami. Klima v oblasti hřebene je samozřejmě drsnější, větrné, zvláště v zimě a na podzim, a s prudkými bouřemi.

 

Srážkově bohatší jsou hřebeny, podkrušnohorské pánve se nachází v tzv. srážkovém stínu. Sníh padá v horách až 100 dní v roce a místy dosahuje sněhová pokrývka výšky až 4 metry.

Mrazíky nejsou ojedinělé ani v červnu a v září.

 

Vlhké a studené severní a západní větry mají za následek rychlé změny počasí. V nadmořské výšce kolem 700 m se velmi často drží dlouhé zimní mlhy.

 

 

Příroda

 

Na území Krušných hor se nachází řada maloplošných zvláště chráněných území. Mezi ně patří např.:

 

 • Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště

Rezervace se rozkládá na ploše 377 ha a nachází se na území okresu Chomutov, v nadmořské výšce 810-830 m. Rašeliniště jsou významnými přírodními rezervoáry vody.

 

 • Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště

Rezervace se souborem rašelinišť se rozkládá na ploše 930 ha, západně od Božího Daru. Dominuje mu čedičový vrchol Špičák. Mimo jiné se zde vyskytuje masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá.

 

 • Přírodní park Přebuz

Nachází se v okr. Karlovy Vary při státní hranici s Německem. Jeho součástí jsou Národní přírodní rezervace Malé Jeřábí jezero a Velké Jeřábí jezero – nejcennější krušnohorské rašeliniště. Oblast připomíná šumavské pláně. Celé území přírodního parku je protkáno podzemními chodbami a šachtami po důlní a hornické činnosti.

 

 • Přírodní park Jelení vrch

Navazuje na přírodní park Přebuz a zasahuje k obci Nové Hamry. Park se rozkládá na ploše 36 km2, připomíná šumavské pláně. Jeho součástí je i Velký močál s porosty borovice blatky, brusnicí vlochyní a masožravou rosnatkou okrouhlolistou. Na území parku se nachází zbytky dolu na cín a zajateckého tábora. Jeho chátrající administrativní budovy, garáže a ubytovny pro totálně nasazené dnes slouží hráčům paintballu. Území přírodního parku je protkáno podzemními chodbami po důlní a hornické činnosti.

 

 • Přírodní památka Vysoký kámen

Protáhlý vrch se skalními útvary v délce asi 250 metrů o výšce až 30 metrů. Nachází se na západním okraji Krušných hor nedaleko státních hranic s Německem.

 

 • Přírodní památka Sfingy

Zajímavé skalní útvary, které vznikly procesem mrazového zvětrávání ruly. Nachází se jihovýchodně od obce Měděnec, v nadmořské výšce 800 m.

 

 

Vodními toky pramenícími v Krušných horách na území Čech jsou Bystřice, Chomutovka, Rolava, Chodovský potok, potok Bystřice, Bílý potok, Klínský potok, potok Kamenička, Křimovský potok, potok Loupnice, potok Svídnice a Ždírnický potok. 

 

Oblast podkrušnohoří je bohatá na vřídlovou aktivitu a léčivé vývěry minerálních vod.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

 

Krušné hory jsou spojovány s dřívější hornickou činností, ať už minulou či dávno minulou, po níž zůstaly v krajině výrazné stopy. Některá z míst, dokladující důlní a hornickou činnost, jsou turisticky značně atraktivní. Patří mezi ně např.:

 

 • Vlčí jámy

Nachází se nedaleko Horné Blatné a vedou k nim značené stezky. Jedná se o skalnatý kráter porostlý zelení, který je až 25metrů hluboký, dlouhý asi 120 metrů, široký 14 m. Jde o pozůstatek důlní činnosti v někdejším dolu Wofgang a vznikl zřícením stropů dolu. Nedaleko kráteru se nachází tzv. Ledová jáma, na jejímž dně se po celý rok udržuje tzv. jeskynní led.

 

 • Blatenský příkop

Dvanáctikilometrový vodní příkop, který se táhne od Božídarských rašelinišť západním směrem k Horní Blatné, v nadmořské výšce 945 – 975 m. Příkop byl vybudován v 16. stol. jako zdroj vody pro energetické účely dolů a úpraven rud. Podél příkopu vede naučná stezka, jejíž součástí jsou i obnovené technické objekty na Blatenském příkopu, např. dřevěný akvadukt, zděné odlehčovací přepady a lapače písku.

 

 

Dalšími přírodně - technickými památkami jsou krušnohorské vodní nádrže, např.

 

 • Fláje

na Flájském potoce u obce Český Jiřetín. Přehrada je zařazena mezi kulturní památky ČR, díky unikátní konstrukci. Kolem celé vodní plochy je vyhlášeno ochranné vodní pásmo I. stupně s přísným zákazem vstupu.  

 

 • Janov – Hamerská přehrada

na soutoku Klínského potoka a říčky Loupnice nad osadou Křížatky v okr. Most. Kolem celé vodní plochy je vyhlášeno ochranné vodní pásmo I. stupně s přísným zákazem vstupu. Přesto je okolí přehrady vyhledávaným výletním místem.

 

 • Jezeří

na Vesnickém potoce uprostřed Národní přírodní rezervace Jezerka, mezi kopci Jedlová (853 m) a Jezerka (706 m). Přehrada je zařazena mezi kulturní památky ČR. Kolem celé vodní plochy je vyhlášeno ochranné vodní pásmo I. stupně s přísným zákazem vstupu. Nedaleko přehrady se nachází zámek Jezeří.

 

 • Jirkov

na řece Bílině, v katastru obcí Blatno a Jirkov. Kolem celé vodní plochy je vyhlášeno ochranné vodní pásmo I. stupně s přísným zákazem vstupu. Na svahu nad přehradou stojí  zřícenina hradu Najštejn.

 

 • Kamenička

na potoce Kamenička, v katastru obce Blatno. Přehrada je technickou památkou. Bezprostřední okolí nádrže je v ochranném vodním pásmu I. stupně s přísným zákazem vstupu. Kolem nádrže však vede turistická stezka.

 

 • Myslivny

na řece Černá, asi 4 km od města Boží Dar. Jde o nejvýše položenou vodárenskou nádrž v Čechách. Bezprostřední okolí nádrže je v ochranném vodním pásmu I. stupně s přísným zákazem vstupu. Nedaleko nádrže se nachází Blatenský příkop.

 

 

Kromě těchto přehrad však v krušnohorském regionu a nejbližším okolí najdeme i vodní plochy, které jsou vhodné ke koupání, např. :

 

 • údolní nádrž Skalka – na řece Ohři, asi 5 km západně od Chebu
 • jezero Michal – tzv. „Sokolovské moře“
 • Kamencovo jezero – Chomutov
 • jezero Barbora – u Teplic, zatopený lom
 • jezero Milada – u Chabařovic
 • Vlčí jezero – jezírko nedaleko vrcholu Sněžník
 • Žernosecké jezero (někdy nazýváno Píšťanské jezero) – poblíž obcí Velké Žernoseky a Píšťany

 

 

Vodáci jezdí do Krušných hor sjíždět hlavně řeku Ohři. Komplexní nabídku služeb pro vodáky nabízí např. Loděnice pod Chebským mostem v Karlových Varech.

 

 

Naopak v zimě lákají terény Krušných hor k sjezdovému a běžeckému lyžování. Mezi vyhledávaná zimní střediska patří např.:

 

 • Klínovec – největší lyžařské středisko v Krušných horách; ski-areál nabízí možnost lyžování na společné jízdenky se střediskem Fichtelberg (Německo).
 • skiareál Neklid na Božím Daru – s půjčovnou snowboardů
 • Nové Hamry
 • Lišák – Stříbrná
 • ski area Mariánské Lázně
 • Telnice
 • Klíny

 

 

Některé vrcholy lákají návštěvníky Krušných hor i mimo zimní sezónu. Některé vrcholy nabízí pěkné výhledy do okolí, např.:

 

 • Plešivec (1028 m n. m.)

Na vrcholu stojí horská chata z r. 1895 s rozhlednou. Rozhledna je vysoká 16 m a z vyhlídkového ochozu se naskýtá pohled na vrcholy Krušných hor vč. Klínovce, na Slavkovský les, Doupovské hory, města Karlovy Vary a Jáchymov.

 

 • Tisovský vrch (976 m n. m.)

Na vrcholu stojí mohutná rozhledna, 24 metrů vysoká. Za příznivého počasí lze dohlédnout až na Šumavu. Rozhledna byla zařazena mezi kulturní památky. Poblíž rozhledny je kamenné moře a žulové skalky.

 

 • Blatenský vrch (1043 m n. m.)

Na vrcholu stojí mohutná rozhledna, 21 metrů vysoká. Naskýtá se z ní pohled na vrcholy Klínovec, Božídarský Špičák, Fichtelberg (Německo). Rozhledna je přístupná o vybraných víkendech. Nedaleko rozhledny se nachází Vlčí jámy.

 

 

Jak se dříve žilo v Krušných horách, můžete poznat v některém z muzeí a skanzenů. Expozice jsou zaměřeny především na historii hornictví. Pokud vás toto téma zajímá, navštivte třeba:

 

 • MuzeumSokolově – expozice se nachází v prostorách zámku, mj. na pohyblivých modelech hlubinných dolů představuje těžbu uhlí v 19. a 20. stol.

 

 • Jáchymov – Mincovna a Hornický skanzen se středověkou štolou

 

 • Muzeum cínu v Horní Blatné – pobočka Karlovarského muzea, s modely důlní techniky, mineralogickými sbírkami, sbírkou cínového nádobí atd. Muzeum se nachází na naučné stezce Vlčí jámy.

 

Další muzea v regionu jsou např.:

 

 • Muzeum v Litvínově – ve Valdštejnském zámku, se stálou expozicí Historický nábytek 17. – 19. stol., Mineralogie Krušnohoří ad.

 

 • Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím – v obci Kovářská na Chomutovsku

 

 • Skanzen Nový Drahov – asi 2 km od Františkových lázní, s chráněným souborem chebské lidové architektury

 

 

Z kulturně – historických památek regionu jsou lákadlem třeba hrady

 

 • Loket - v Karlovarském kraji
 • Cheb
 • Hněvín – v Mostě
 • zřícenina hradu Hauenštejn – Horní hrad – nedaleko obce Krásný les
 • zřícenina hradu Hasištejn - na Chomutovsku
 • zřícenina hradu Skřekov - nad městem Ústí nad Labem

 

a zámky

 

 • Klášterec nad Ohří
 • Velké Březno
 • Bečov nad Teplou
 • Krásný Dvůr
 • Bor
 • Kynžvart
 • Duchcov
 • Chyše

 

 

S krušnohorskými minerálními prameny a léčebnými prameny je spojen rozvoj lázeňství. K jeho prudkému rozvoji došlo v 19. stol. Dnes se v regionu nachází věhlasná lázeňská střediska:

 

 • Karlovy Vary
 • Františkovy Lázně
 • Mariánské Lázně
 • Teplice
 • Jáchymov
 • Konstantinovy Lázně
 • Lázně Kynžvart

 

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )