Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Lužické hory, Ještědská oblast - ubytování, dovolená

Lužické hory a Ještědská oblast - ubytování, dovolená

 

Lužické hory se rozkládají na severu Čech, v místech nejsevernějšího výběžku ČR, při hranicích s Německem, na jehož území přesahují jako Žitavské hory. Jsou zhruba vymezeny městy Nový bor, Liberec a Česká Kamenice.

 

Jsou prameništěm řek Kamenice a Lužická Nisa, pod vrcholem Ještěd (Ještědsko - kozákovský hřbet) pramení řeka Ploučnice.  Ještědsko - kozákovský hřbet protíná dále řeka Jizera.

 

Geomorfologie

 

Lužické hory jsou geomorfologický celek v Krkonošské oblasti. Na západě jsou ohraničeny Děčínskou vrchovinou. Na východě přechází v Ještědsko - kozákovský hřbet, který začíná sedlem mezi Pískovým vrchem (Lužické hory) a Ostrým vrchem (Ještědsko - kozákovský hřbet).

 

 

Lužické hory v číslech

 

Lužické hory zaujímají na území ČR plochu 180 km2.

 

Nejvýše položeným bodem je vrchol Luž (793 m n.m.).

Další vrcholy, které přesahují hranici 700 m n.m. jsou: Pěnkavčí vrch (792 m), Jedlová (774 m), Klíč (760 m), Hvozd (749 m), Velký Buk (736 m), Malý Buk (712 m), Weberberg (711 m) a Bouřný (703 m).

 

Ještědsko - kozákovský hřbet se táhne v délce asi 60 km a zaujímá rozlohu 200 km2.

 

Jeho nejvýše položeným bodem je Ještěd (1012 m n.m.).

Dalšími vyššími vrcholy jsou např. Černá hora (811 m n.m.), Malý Ještěd (754 m n.m.), Kozákov (744 m n.m.), U Šámalů (735 m n.m.), Javorník (684 m n.m.), Kopanina (657 m n.m.).

 

 

Podnebí a počasí

 

Lužické hory patří k mírně teplým oblastem s vlhčím podnebím a mírnější zimou. Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou se pohybuje od 60 - 100.

 

 

Příroda a krajina

 

Více než polovina území Lužických hor je pokryta lesy.

 

Území Lužických hor bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Její nejcennější lokality jsou chráněny jako maloplošná zvláště chráněná území. Jedná se např. o tyto lokality:

 

 • Jezevčí vrch (665 m n.m.)

Národní přírodní rezervace se nachází ve vrcholové části kopce. Předmětem ochrany je přirozený smíšený les.

 

 • Studenec (736 m n.m.)

Výrazný kuželovitý čedičový vrch. Na jižní a jihovýchodní straně se nachází poměrně rozlehlá suťová pole, na jižním svahu pralesovitý porost. Přírodní rezervace "Studený vrch" se rozkládá ve vrcholových partiích hory. Předmětem ochrany jsou původní listnaté a smíšené lesní porosty. Na Studenci a v nejbližším okolí žijí mj. kamzíci.

 

 • Spravedlnost (533 m n.m.)

Výrazný zalesněný čedičový vrch se skalnatým vrcholkem. K jihu a jihovýchodu spadá strmým srázem, asi 40 m vysokým, s členitou skalní stěnou, která je tvořena nepravidelnými čedičovými sloupky. Pod ní se nachází lesem zarostlé suťové pole. Na severovýchodním svahu kopce je tzv. Malá Spravedlnost - skalisko z pěti mocných čedičových sloupů. V rámci přírodní rezervace jsou chráněna především pestrá a zachovalá lesní společenstva a řada chráněných rostlinných druhů.

 

 • Klíč (760 m)

Výrazná znělcová hora. Severní a jižní strana jsou zaoblené, na jihovýchodní straně je skalní stěna dlouhá přes 300 m, vysoká až 60 m. Na svahu pod touto stěnou je rozsáhlé suťové pole.V zimě se na stěně vytvářejí ledopády, rampouchy a mohutné ledové záclony.

 

 • Přírodní památka Kytlice

Nachází se na okraji obce Kytlice. Jedná se o dvě louky s výskytem šafránu.

 

 • Brazilka -  přírodní památka

Mokřadní louka v pramenné oblasti Svitavky, asi 1,5 km od obce Dolní Světlá.

 

 • Bílé kameny

Izolovaná skupina asi 20 m vysokých skal, která se nachází na úpatí vrchu Vysoká. Pro svoji bílou barvu a zaoblený tvar bývají někdy označovány jako Sloní skály. Jedná se o zvětrávané křídové pískovce. Na stěnách skal vznikly vyvětráváním oválné dutiny a jeskyně- největší je dlouhá asi 6 m.

 

 • Ledová jeskyně na Suchém vrchu – přírodní památka

Nachází se na jeho severním svahu. Jde o pseudokrasovou puklinovou jeskyni vzniklou mrazovým zvětráváním. Jeskyně je tvořena puklinou dlouhou zhruba 30 m a širokou 2 – 4 m, s vchodem asi 6 m nad dnem jeskyně. Prosakující vody a pára vytváří jinovatku, rampouchy, ledové náteky a podlahový led o maximální mocnosti 2 m. Výzdoba je nejbohatší na začátku jara, v létě se obvykle udržuje pouze podlahový led.

 

 • Ptačí rezervace Světlík a ptačí rezervace Velký rybník

Rybníky poblíž obce Horní Podluží.

 

 • Přírodní památka Panská skála

Pozůstatek čedičového návrší mezi Práchní a Kamenickým Šenovem. Při lámání čedičových sloupů koncem 18. stol. pro stavební účely byla odhalena vnitřní stavba vrchu – pravidelně vyvinuté svislé čtyřboké - až šestiboké sloupce dlouhé až 15 m, o průměru kolem 20 - 25 cm. Pro svůj vzhled se skála lidově nazývá Varhany.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Lužické hory jsou místem vhodným obzvláště pro pěší turistiku a cykloturistiku.

 

Při svých toulkách Lužickými horami můžete kromě některé z jmenovaných chráněných oblastí navštívit i další přírodní zajímavosti, např.:

 

 • Dutý kámen (379 m n.m.)

 

Jedná se rovněž o chráněnou přírodní památku – asi 600 m dlouhý zalesněný hřbet. Nachází se poblíž obce Drnovec. Zajímavý je zřetelnými pískovcovými sloupečky. Na hřbetu se nachází četné pískovcové skály, vč. Panské skály (viz. příroda).

 

Do jedné ze skal je vytesán reliéf hlavy s vavřínovým věncem, jako upomínka na německého básníka Theodora Körnera.

 

Za reliéfem je do skály vytesané úzké schodiště s 38 schody, po kterých se lze dostat na ploché temeno Širokého kamene s  osmihranným kamenným stolem a lavicí. Na stole se dochovaly zbytky astronomicko-geografické orientační tabule a slunečních hodin. Místo slouží jako vyhlídka. Dále lze na Dutém kamenu narazit na 20 m dlouhou, nízkou a částečně zasypanou puklinovou jeskyni, zvanou Ševcovská díra.

 

Pod východním úpatím hřbetu se nachází Cvikovský rybník.

 

 • Křížová hora (563 m n.m.)

 

Jde o částečně zalesněný výrazný hřbet, dříve nazývaný též Kraví hora či Holá lada.

 

Od 18. stol. je významným poutním místem. Na úpatí svahu začíná křížová cesta, a to monumentálním schodištěm s 6 kamennými sloupy z poloviny 19. stol. Když se vydáte po křížové cestě, uvidíte výjev v Getsemanské zahradě s pískovcovými sochami Krista, anděla s kalichem hořkosti a spících apoštolů sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana z 18. stol., dále sochu „Ecce homo“ z 19. stol, 11 zděných rokokových výklenkových kapliček z 18. stol. ad. Na vrcholu stojí kaple sv. Kříže, poblíž pak polokruhový gloriet r 19. stol. a nízká rokoková kaplička Božího hrobu z poloviny. 18. stol. Tradiční Svatojiřetínské pouti se konají v neděli nejbližší svátku Povýšení sv. Kříže (14. září).

 

Na západním svahu Křížové hory je lyžařský skokanský můstek.

 

V 16. stol. byly na Křížové hoře stříbrné doly, hlavně se však těžila měděná ruda. V té době bylo na úpatí hory založeno hornické městečko Jiřetín. Dnes jsou na Křížové hoře známy 4 štoly. Štola sv. Jana Evangelisty - celková délka všech chodeb je 640 m, z toho je 360 m zpřístupněno turistům. Další štoly, které však nejsou přístupné veřejnosti jsou štola sv. Kryštofa a štola ražená asi 8 m nad ní. Poslední štole se říká „U císaře“ a je přímo v obci Jiřetín v Křížové ulici.

 

 

Dalšími turisty oblíbenými vrcholky, které mj. nabízí pěkné výhledy do krajiny, jsou např.:

 

 • Jedlová (774 m n.m.)

Znělcová kupa a třetí nejvyšší vrch Lužických hor. Jedlová je jednou z nejhezčích vyhlídek v Lužických horách. Na jejím vrcholu stojí kamenná rozhledna. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 23 m a je z ní vidět Lužické hory, Českosaské Švýcarsko, německé Lužice. Za jasného počasí se dohlédne Ještěd, Trosky, Říp, Bezděz, Sněžku v Krkonoších ad. Vedle rozhledny stojí hostinec.

 

 • Studenec (736 m n.m.)

Viz. příroda. Na vrcholu stojí asi 16 m vysoká nýtovaná konstrukce s vyhlídkovou plošinou, na kterou vede 92 schodů. Dříve byl z rozhledny krásný kruhový výhled na Lužické hory a Českosaské Švýcarsko, dnes je částečně zakryt vzrostlými buky.

 

 • Jezevčí vrch

Viz. příroda. Turisticky atraktivní jsou lokality Panenský kámen a Babí kámen. Panenský kámen se nachází v nadmořské výšce 484 m. Je tvořen třemi skalisky z prokřemenělého pískovce. Na vrcholku jeho nejmohutnějšího bývala vyhlídka, k níž vedlo schodiště vytesané do skály, dodnes zůstaly jen jeho zbytky. Asi 200 m od Panenského kamene se v nadmořské výšce 498 m nachází Babí kámen - osamělá pískovcová skalka. Do ní je vytesaný malý výklenek se sedátkem. Dříve pěkné výhledy jsou dnes zastřeny vzrostlými stromy.

 

 • Klíč (760 m n.m.)

Viz. příroda. Ze skalnatého a holého vrcholu Klíče se naskýtá jeden z nejlepších kruhových výhledů v Lužických horách.

 

 • Ještěd (1012 m n.m.)

V Ještědsko – kozákovském hřbetu je jednoznačně turisticky nejexponovanějším místem jeho nejvyšší vrchol – Ještěd. Jedná se o jedinou tisícovku v této oblasti a s prominencí 517 m je jedním z 10 nejprominentnějších vrcholů v ČR. Vrchol je součástí Přírodního parku Ještěd.

 

Na vrcholu Ještědu je televizní vysílač, architektonicky zajímavá stavba, v jejíž spodní části se nachází hotel a restaurace. Z Horního Hanychova jezdí na vrchol Ještědu kabinová lanovka, která překoná převýšení 400 m. Jízda trvá 4 minuty.

 

V nadmořské výšce 540 – 1000 m leží lyžařské středisko. 80 % sjezdových tratí je uměle zasněžováno. Součástí skiareálu jsou dva skokanské můstky. Na okraj skiareálu jezdí tramvajová linka z Liberce.

 

 

Na území Lužických hor najdeme také do přírody zasazené zříceniny několika hradů, např.

 

 • Tolštejn – nejlépe zachovaná hradní zřícenina v regionu, asi 2 km od obce Jiřetín pod Jedlovou.

 

 • Kamenický hrad – na vrcholu kopce Zámecký vrch (530 m n.m.), poblíž obce Česká Kamenice. Uvnitř je vestavěná dřevěná věž sloužící jako rozhledna.

 

 • Sloup v Čechách – skalní hrad a rozsáhlé zbytky poustevny

 

 • Oybin – poměrně zachovalé zbytky hradu a kláštera v Žitavských horách (Německo)

 

Při pobytu v Lužických horách a Ještědské oblasti můžete navštívit některý z blízkých zámků, např.

 

 • hrad a zámek Grabštejn
 • zámek Lemberk – nedaleko Jablonného

 

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )