Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Máchův kraj - informace, ubytování

Máchův kraj - informace, ubytování

 

Máchův kraj je označení turistické destinace v Čechách. Většina území Máchova kraje leží v jihozápadní části Libereckého kraje, částečně zasahuje do Středočeského kraje, a to oblastí Kokořínsko.

 

Kraj je spojován s básníkem Karlem Hynkem Máchou, který do něj zasadil děj svého díla Máj. Máchovo jméno si tato oblast nese od počátku šedesátých let minulého století, kdy byl vydán turistický průvodce. Jeho autor, František Patočka, v něm poprvé použil tento název a vymezil i hranice tohoto kraje.

 

Území Máchova kraje je vymezeno městy Český Dub, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, dále Kokořínskem a městy Liběchov, Zakšín, Úštěk Verneřice a Osečná.

 

Oblast je odvodňována řekou Ploučnice, která je nejvýznamnějším tokem v oblasti. Nejvýznamnější vodní plochu – Máchovo jezero napájí Okenský a Břehyňský potok.

 

 

Geomorfologie

 

Většina území Máchova kraje leží v Ralské pahorkatině, zbytek v Jizerské tabuli, které náleží ke geomorfologickému celku Česká vysočina.

 

 

Máchův kraj v číslech

 

Území Máchova kraje se rozkládá na ploše 1813 km2.

 

Nejvyšším vrcholem je Ralsko (696 m. n. m.).

 

Největšími vodními plochami jsou:

 • Máchovo jezero -  284 ha
 • Novozámecký rybník - 128 ha
 • Břehyňský rybník - 90 ha
 • Horecký rybník - 73 ha
 • Hamerský rybník - 50 ha
 • Dolanský rybník - 44 ha

 

 

Podnebí a počasí

 

Máchův kraj leží v mírném pásmu, spíše teplejším, bez výraznějších klimatických změn. Zima je spíše teplá. Nejnižší srážkové úhrny jsou na lokalitách Doksy, Česká Lípa, Mimoň a Kravaře.

 

 

Příroda a krajina

 

 

Příroda Máchova kraje je rozmanitá – hluboké lesy, říčky ve skalnatých kaňonech, celá řada vodních ploch. Do oblasti Máchova kraje připadají dvě chráněné krajinné oblasti – Kokořínsko a část Českého středohoří. Zachovalou a zajímavou přírodní oblastí je rovněž Ralsko.

 

 

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

 

Zaujímá plochu 271 km2. Má kaňonovitý charakter. Hojné jsou pískovcové skály různých tvarů – římsy, výklenky skalní převisy, drobné jeskyně.

 

V rámci CHKO byla vyhlášena řada maloplošných chráněných území, mezi něž patří např.:

 

 • Přírodní rezervace Kokořínský důl

Má rozlohu 21 km2. Jedná se o lokalitu, na které lze v rámci celé Evropy nejlépe pozorovat počáteční stadia rozpadu kvádrových pískovců, jejichž zvětráváním se zde tvoří tvary jako např. voštiny, skalní okna, pokličky, skalní brány, výklenky, římsy a pseudoškrapy. Kaňonovitých údolím protéká potok Pšovka.

 

 • Mokřady Liběchovky a Pšovky

Významné mokřady zaregistrované na seznamu mezinárodně chráněných mokřadů dle Ramsarské úmluvy. Mokřady dolní Liběchovky a Mokřady horní Liběchovky jsou zvláště chráněné jako přírodní rezervace.

 

Neovulkanická kupa o nadmořské výšce 613 m, která je tvořená znělcem. Leží v Ralské pahorkatině, nedaleko města Česká Lípa. Poblíž je další pískovcový val – Malý Vlhošť o nadmořské výšce 440 m. Přírodní rezervace, která je vyhlášená na vrcholech a svazích obou kopců v nadmořské výšce 380 – 614 m, chrání hlavně borové lesy, vřesy a lišejníky a květnaté bučiny. Na této lokalitě hnízdí např. sokol stěhovavý, žije zde mnoho druhů pavouků a měkkýšů a dále se vyskytuje např. saranče.

 

 

Chráněná krajinná oblast České středohoří

 

Rozkládá se mezi městy Česká Lípa a Louny na ploše 1063 km?. Důvodem ochrany je především jedinečnosti krajiny, jejíž reliéf je tvořen třetihorním vulkanickým pohořím, a dále druhově bohatá flóra. V lesích se vyskytuje např. buk, jilm, lípa, javor a jeřáb.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Máchův kraj je skvělým místem především pro letní dovolenou. Pro cyklisty jsou pro toulky Máchovým krajem a Kokořínskem připraveny cyklobusy.

 

Pomyslným centrem Máchova kraje je město Doksy s Máchovým jezerem. Máchovo jezero je střediskem letní dovolené v oblasti. Kromě koupání se zde můžete věnovat různým vodním a plážovým sportům.

 

Vodáky je využívaná řeka Ploučnice.

 

V Doksech můžete navštívit např. zámecký areál. Zámek, který bohužel není v současné době veřejnosti přístupný, stojí v anglickém parku.

 

Další zámky, které během svého pobytu v Máchově kraji můžete navštívit, jsou např.:

 

 • Bělá pod Bezdězem
 • Lemberk
 • Zákupy

 

 

Za historií se můžete vypravit také na některý z tamních hradů, např. na:

 

 • Bezděz – národní kulturní památka
 • Kokořín
 • Housku

 

nebo si můžete prohlédnout např. zříceniny hradů:

 

 • Děvín
 • Jestřebí
 • Ralsko
 • Ronov

 

 

Pro ty, kteří chtějí vyrazit za poznáním, máme několik tipů mezi tamními technickými zajímavostmi:

 

 • Novozámecká průrva

Výpusť Novozámeckého rybníky. Jedná se o kanál vytesaný v pískovci, 170 m dlouhý, 7 m široký a 14 m hluboký.

 

 • Průrva Ploučnice

Dvoudílný tunel vytesaný v pískovcovém masivu. Nachází se na říčce Ploučnice mezi obcemi Stráž pod Ralskem a Noviny.

 

 • Poklopový jez

Na říčce Ploučnici přímo ve městě Česká Lípa. Pohyblivý poklopový jez z r. 1910.

 

 • Sádky u Holan

Ryniční sádky – obdélné rybníčky, vybudované v 16. stol. Nachází se mezi obcemi Borek a Holany.

 

 • Sušárna chmele v Dubé

Technická památka z r. 1889, ojedinělá v evropském měřítku.

 

 • Železniční most přes Peklo

Peklo je zažitý lidový název pro údolí Robečského potoka. Viadukt s železničním mostem byl vybudován v r. 1898 a dnes je technickou památkou. Most s 5 klenutými oblouky je dlouhý 209 m, maximální výška je 24 m.

 

 

Přírodní zajímavosti, které stojí za to vidět, jsou např.

 

 • Braniborská jeskyně

Pískovcový převis, dlouhý 44 m, vysoký asi 6 m a hluboký asi 12 m. Nachází se nedaleko rekreačního střediska Staré Splavy ( u Máchova jezera).

 

 • Jeskyně Boží hrob

Jeskyně vytesaná do pískovcové skály u silnice spojující obce Velenice a Brniště. Současně jde o zajímavou církevní památku. Uvnitř jeskyně jsou barokní reliéfy Kristova utrpení.

 

 • Malý a Velký Bezděz

Vrcholy o nadmořské výšce 603 m a 578 m jsou tvořeny znělcem. Hlavně kvůli bukovému porostu zde byla vyhlášena přírodní rezervace. Na severním svahu Velkého Bezdězu je pseudokrasová jeskyně.

 

 • Národní přírodní památka Peklo

Údolí Robečského potoka mezi městem Česká Lípa a obcí Zahrádky.

 

 • Bobří potok

Pramen potoka se nachází nedaleko Bobřího vrchu u Verneřic. V Bobří soutěsce vytváří potok kaskádovité peřeje a 6 m vysoký vodopád. Bobří potok se vlévá do Novozámeckého rybníka a také napájí soustavu Holanských rybníků.

 

 • Novozámecký rybník

Národní přírodní rezervace. Nachází se nedaleko obce Zahrádky. Byl založen za Karla IV. Společně s Břehyňským rybníkem je také zapsán na seznam mezinárodně významných mokřadů.

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )