Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Novohradské hory ubytování, dovolená

Novohradské hory ubytování, dovolená

 

Novohradské hory jsou rozlohou nejmenším pohořím u nás. Leží v jižních Čechách, při státní hranici s Rakouskem.

 

Jsou prameništěm řek Lužnice, Malše, Stropnice a Černá a Pohořského a Svinenského potoka.

 

 

Geomorfologie

 

Novohradské hory jsou geomorfologický celek nacházející se ve východní části Šumavské hornatiny. Na českém území zaujímají rozlohu 162 km2. Navazuje na ně pohoří Šumava, které se táhne severozápadním směrem od nich.

 

 

Novohradské hory v číslech

 

Nejvyšším vrcholem celého pohoří je Viehberg na rakouském území (1112 m n.m.), na českém území je nejvyšší vrchol Kamenec (1072 m n.m.).

 

Dalšími českými vrcholy přesahujícími nadmořskou výšku tisíc metrů jsou Myslivna (1040 m), Vysoká (1034 m) a Jánský vrch (1011 m).

 

 

Podnebí a počasí

 

Z hlediska klimatického členění republiky patří Novohradské hory do chladné podoblasti charakterizované velmi krátkým až krátkým létem, které je mírně chladné a vlhké. Přechodné období, tedy jaro a podzim jsou dlouhá, jaro chladné, podzim mírný. Zimy jsou dlouhé mírné až mírně vlhké, s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Obecně platí, že se stoupající nadmořskou výškou se snižuje teplota a přibývá srážek. Nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec. Červnové teploty snižuje tzv. letní monzun.

 

 

Příroda

 

Pro svoji zachovalou krajinu byly Novohradské hory vyhlášeny přírodním parkem. Najdeme zde zachovalé luční a lesní ekosystémy, rašeliniště, prameniště a rybníky.

 

Na území bylo vyhlášeno několik zvláště chráněných maloplošných území, mezi něž patří např.:

 

 • Národní přírodní rezervace Žofínský prales – komplex pralesovitých porostů, podmáčených smrčin a květnatých bučin s výskytem významných druhů ptáků, hmyzu a rostlin. Leží v centrální části pohoří na ploše 102 ha. Území je zařazeno do seznamu lokalit soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita Žofínský prales – Pivonické skály.

 

 • Národní přírodní památka Hojná voda – pralesovitý porost horské smíšené bučiny s řeřišnicí trojlistou. Nachází se na jihovýchodním svahu hory Vysoká.

 

Jihočeská krajina je bohatá na rybníky a stejně tak v Novohradském regionu jich několik najdeme, např.:

 

 • Žárský rybník – největší a nejhlubší rybník v regionu (120,5 ha; 3,5 m)
 • Šustov - nejmělčí rybník regionu, avšak s nejdelší hrází (1 m,  2200 m)
 • Olešnický Velký
 • Bláhů Velký
 • Byňovský
 • Nakolický
 • Borek u Lhotky

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Novohradské hory jsou vyhledávány především pro svoji nedotčenou přírodu – lesy, louky, skalní útvary, potoky, rybníky. Novohradská oblast je ideálním místem pro nenáročnou pěší turistiku a cykloturistiku. V zimě je oblíbeným cílem běžkařů, přestože běžecké trasy jsou převážně neznačené a stopy spíše neupravované.

 

 

Oblíbenými výletními místy jsou např.:

 

 • Národní přírodní rezervace Žofínský prales – viz. příroda

 

 • Národní přírodní památka Hojná voda – viz. příroda

 

 • Terčino údolí - přírodně krajinářský park o rozloze 138 ha, osázený cizokrajnými dřevinami, národní přírodní památka,  v údolí řeky Stropnice. V parku je k vidění také vstupní brána z r. 1797, empírový lázeňský dům Václavovy lázně z 18. stol., tvrz Cuknštejn, Gabrielin rybník, Dámský rybník, umělý vodopád z roku 1817 a další. Údolím vede asi 5 km dlouhá naučná stezka.

 

Mezi turisty oblíbené novohradské vrcholy patří zejména:

 

 • Kamenec – 1072 m n.m., nejvyšší vrchol na české straně Novohradských hor. Asi kilometr severně od samotného vrcholu, v nadmořské výšce 955 m, se dříve nacházela ubytovací osada Paulína. V 18. a 19. stol. zde byla v provozu sklářská huť. Později byla osada zalesněna a dnes z ní zbyla pouze třípatrová výklenková kaple.

 

 • Kraví hora – 953 m n.m., na jejím vrcholu jsou sklaní hradby a samostatné skalní útvary včetně tzv. Napoleonovy hlavy, 10 m vysoké.

 

 • Myslivna – 1040 m n.m., druhý nejvyšší vrchol Novohradských hor se zachovalým horským lesem.

 

 

V jižní části hor byly v 18. stol. budovány tzv. klauzy – rybníky sloužící k zadržování vody a následnému splavování dříví. Mezi osm novohradských klauz patří např..:

 

 • Pohořský rybník – její rašelinou dohněda zbarvená voda vybízí ke koupání.

 

 • Zlatá Ktiš – největší z novohradských nádrží tohoto typu. Nachází se nedaleko Žofína na horním toku říčky Černé.

 

 • Kapelníkův rybník - jedna z nejkrásnějších novohradských plavebních klauz, nejvýše položená. Leží stranou od značených cest. Nachází se na horním toku řeky Lužnice v nadmořské výšce 898 m n. m.

 

 • Huťský rybník – je vhodný pro letní rekreaci.

 

 

Historická hodnota památek Novohradských hor rovněž není zanedbatelná. Mezi turisticky atraktivní stavební památky můžeme zařadit např.:

 

 • gotickou tvrz Žumberk - z 15. stol. Obec Žumberk je jednou ze tří opevněných vesnic v Evropě ze 13. stol.

 

 • gotický hrad v Nových Hradech

 

 • poutní kostel Panny Marie Nanebevzaté v Dobré Vodě – barokní kostel na úpatí Kraví hory, s léčivým pramenem

 

 • poutní kostel Panny Marie Dobré Rady v obci Pohoří na Šumavě – z 18. stol., dnes je kostel bez střechy a věže

 

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )