Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Orlické hory - ubytování dovolená hory

Orlické hory, ubytování, dovolená, hory

 

 

Pohoří Orlických hor se nachází v severovýchodních Čechách při státní hranici s Polskem, na jehož území zasahují.

 

Zhruba na dvou třetinách území byla vyhlášena chráněná krajinná oblast.

 

Oblast patří k labsko – oderskému rozvodí, odvodňováno je řekami Divoká Orlice a Tichá Orlice.

 

 

Geomorfologie

 

Orlické hory se táhnou od severovýchodu na jihovýchod hřebenem dlouhým něco přes 50 km. Na polském území jsou na východě odděleny řekou Divoká Orlice od Bystřických hor. Na severozápadě přecházejí na polské straně v Stolové hory a na české straně v Podorlickou pahorkatinu, ta pak v Broumovskou vrchovinu, která rovněž spadá do Orlické oblasti. Broumovská vrchovina pak sousedí s Krkonošemi. Od jihovýchodu jsou Kladskou kotlinou odděleny od masívu Králického Sněžníku.

 

Orlické hory jsou tvořeny třemi hornatinami:

 

 • Deštenská hornatina – severozápadní část pohoří, je nejvyšší a plochou největší
 • Mladkovská hornatina – nejnižší a plochou nejmenší
 • Bukovohorská hornatina – východní část pohoří

 

 

 

Orlické hory v číslech

 

Hřeben Orlických hor se táhne v délce něco přes 50 km a jejich rozloha činí 340 km2.

 

Nejvyšším vrcholem je Velká Destná (1115 m n.m.).

Nachází se v Deštenské hornatině, společně s dalšími vyššími vrcholy pohoří: Koruna- též nazývána Orel (1100 m n.m.), Vrchmezí (1084 m n.m.), Jelenka (1097 m n.m.), Malá Deštná (1090 m n.m.), Tetřevec (1043 m n.m.), Šerlich (1025 m n.m.), Kunštátská kaple (1035 m n.m.), Homole (1001 m n.m.), Anenský vrch (995 m n.m.).

 

Významnějšími vrcholy Bukovohorské hornatiny jsou Suchý vrch (995 m n.m.), Buková hora (958 m n.m.).

 

Vrcholy Mladkovské hornatiny nepřesahují 700 m nadmořské výšky, výjimkou jsou Adam (765 m n.m.) a Studený (720 m n.m.).

 

Na ploše 204 km2 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Orlické hory.

 

 

Podnebí a počasí

 

Podnebí a počasí je dáno nadmořskou výškou a orientací hřebenů (severovýchod – jihovýchod). Větry převažují západní. Během zimních měsíců vane vítr z polského Kladska, lidově se mu říká „polák“.

 

Srážkově nejbohatší jsou hřebenové partie, s ubývající nadmořskou výškou ubývá také srážek a stoupá teplota. Nejchladnější lokalitou je oblast Velké Deštné.

 

 

Příroda

 

Některé lokality Orlických hor byly zařazeny mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, na nichž jsou chráněny v celoevropském měřítku ohrožené rostlinné a živočišné druhy.

 

Celý hlavní hřeben Orlických hor od Olešnice až k Zemské bráně na řece Divoká Orlice je chráněnou krajinnou oblastí (CHKO Orlické hory). Zahrnuje i nejvyšší vrchol pohoří – Velkou Deštnou.

 

V rámci CHKO je několik maloplošných zvláště chráněných území:

 

 • 2 národní přírodní rezervace – Bukačka, Trčkov
 • 13 přírodních rezervací – Sedloňový vrch, Černý důl, U Kunštátské kaple, Jelení lázeň, Zemská brána, Bedřichovka, Hraniční louka, Komáří vrch, Pod Vrchmezím, Neratovské louky, Rašeliniště Kačerov, Pod Zakletým, Trčkovská louka
 • 6 přírodních památek – U Kunštátské kaple, Sfinga, Velká louka, Kačenčina zahrádka, Rašeliniště pod Pěticestím, Rašeliniště pod Předním vrchem

 

 

Významné jsou ekosystémy jako lesy s přirozenou dřevinnou skladbou, mokřady, rašeliniště ad. Na území CHKO se vyskytují v poměrně velké koncentraci chráněné živočišné a rostlinné druhy. Celé území CHKO je chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Ačkoli pohoří nedosahuje mimořádných výšek, je velmi malebné. Orlický region nabízí něco pro každého návštěvníka – toulky přírodou, aktivní sport v přírodě, relaxaci ve wellness centrech či putování za historií.

 

Orlické hory jsou oblíbenou destinací i během zimní sezóny. Mezi nejznámější střediska sjezdového lyžování patří např.:

 

 

 • Deštné v Orl. horách
 • Říčky v Orl. horách
 • Čenkovice - Buková hora

 

Upravované běžecké stopy jsou např. na lokalitách:

 

 • Jiráskova horská cesta (s nástupem např. na Šerlichu nebo na Panském Poli)
 • lyžařský areál Buková hora - Suchý vrch
 • okolí Deštné
 • nad Říčkami
 • okolí Olešnice

 

 

Na jaře a v létě jsou v různých obdobích sjízdné různé úseky řeky Divoká Orlice, a to na raftech či kanoích. Některé úseky jsou vhodné pouze pro zkušené vodáky, jiné jsou méně náročné a lze je doporučit spíše začátečníkům.

 

Orlický region je pro svoji malebnost hojně vyhledáván příznivci pěší turistiky. Hlavní značenou turistickou trasou v Orlických horách je Jiráskova horská cesta. Jde o dálkovou hřebenovou cestu, která zpřístupňuje celý hlavní hřeben pohoří a spojuje nejkrásnější místa a lokality Orlických hor.

 

Po Jiráskově horské cestě nebo jiných turistických trasách se dostanete na spoustu turisticky atraktivních míst, jako jsou např.:

 

 • Zemská brána – skalnatý úsek řeky Divoká Orlice, chráněný přírodní výtvor, nacházející se pod osadou Čihák. Rulové skály jsou seskupené tak, že vyvolávají dojem vstupní brány. Na začátku údolí tento dojem umocňuje kamenný most s jedním obloukem.

 

 • vrch Šerlich (1025 m n.m.) – s velkou horskou chatou (Masarykova turistická chata)

 

 • Suchý vrch (995 m n.m.) – vrchol se známou Kramářovou turistickou chatou

 

 • národní přírodní rezervace Bukačka

 

 • Kunštátská kaple - barokní kaple Navštívení Panny Marie na hlavním hřebeni v nadmořské výšce 1035 m

 

 

Na rozhledny byl tento kraj vždy poměrně chudý, navíc několik jich již zaniklo. Přesto zde pár rozhleden, které stojí za návštěvu, najdeme. Jedná se např. o rozhledny:

 

 • Dobrošov – nachází se asi půl kilometru od stejnojmenné vesničky nad Náchodem. Jedná se o Jiráskovu chatu s rozhlednou v nadmořské výšce 624 m.

 

 • na Suchém vrchu (995 m) – poblíž Jablonného n. Orl.. Jedná se o nejmohutnější rozhlednu v tomto pohoří.

 

 • Anna - nově otevřená rozhledna na Anenském vrchu (991 m), 17 m vysoká dřevěná stavba s kovovým schodištěm a zábradlím. Vyhlídková plošina je ve výšce 12 m.

 

 • Rozálka  - na stejnojmenném vrchu (též Kapelský vrch) na západním okraji města žamberk. Dvacet metrů vysoká rozhledna stojí v nadmořské výšce 468 m, má tvar husitské hlásky.

 

 

Orlické hory jsou společně s Králickým regionem pevnostní oblastí s největší koncentrací vojenských objektů. Protože tato místa patřila před II. svět. válkou k nejohroženějším místům, začal se zde od roku 1936 budovat pevnostní systém - bunkry. S jejich stavbou se skončilo podepsáním Mnichovské dohody v r. 1938. Některé tyto pevnosti jsou veřejnosti celoročně přístupné s průvodcem. Jedná se např. o tyto tvrze:

 

 • dělostřelecká tvrz Bouda - Muzeum československého opevnění – nejzachovalejší stavba svého druhu u nás. Byla vyhlášena kulturní památkou. Nachází se v lesích nedaleko Suchého vrchu.

 

 • pevnost Hanička – tvrz u Rokytnice v Orl. h. Prohlídka podzemních prostor s vybavením protiatomového krytu (budovaného od r. 1975), expozice bojové techniky.

 

 • pevnost Skutina - nedokončená tvrz u osady Sněžné. Přístupný je jeden dokončený pěchotní srub a část podzemí.

 

 • pevnost Dobrošov -  zpřístupněn je dělostřelecký srub, pěchotní srub a část podzemí

 

Při pěších túrách lze narazit také na četné samostatné pěchotní sruby.

 

 

V Orlickém regionu je několik muzeí, včetně netradičních expozic, jako např.:

 

Muzeum řemesel v Letohradě -  umístěné do budovy bývalé sýpky. Na ploše 720 m2 představuje více než 40 tradičních řemesel. Zvláštní pozornost je  věnována mlynářství.

 

Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou – s exponáty z období let 1880-1960, vč. sbírky panenek s porcelánovou hlavou, kočárků ze 40 - 60 let minulého století, kompletního Štorchova loutkového divadla a funkčního parního stroje.

 

 

Milovníci historie mohou navštívit některý ze zámků orlického kraje, např.:

 

 • Častolovice
 • Doudleby n. Orl.
 • Lanškroun
 • Opočno
 • Potštejn

 

nebo hrad Potštejn.

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )