Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Rezervační podmínky

Je rozumné číst pozorně tato malá písmenka. Najdete zde svá a naše práva a povinnosti. Pokud budete rezervovat u Happy Home prázdninový dům, potvrďte, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami. Poskytovatelem služeb je společnost Romfeld,s.r.o.

Rezervace

1.1 Rezervaci lze provést telefonicky nebo přes internet. Tyto způsoby rezervace jsou závazné pro Vás i Romfeld, s.r.o. Po telefonické nebo elektronické rezervaci vstupují v platnost všeobecné rezervační podmínky. Objednavatel odpovídá za dodržení všech podmínek vyplývajících ze smlouvy a ručí za to, že je budou dodržovat i všichni jeho spolubydlící.

Rezervační poplatky

2.1 Rezervační poplatek je 250 Kč. Za kombinovanou cestu (více míst v několika týdnech po sobě následujících) počítá Romfeld, s.r.o. 250 Kč jen jednou.

Zadání rezervace a platba

3.1 Každý požadavek na rezervaci je společností Romfeld, s.r.o. potvrzen prostřednictvím potvrzení o rezervaci.

3.2 Do dvou týdnů po obdržení potvrzení musíte zaplatit 30 % z ceny, rezervační poplatek a pojištění pro případ anulace. Zbytek ceny nájmu a eventuální další poplatky za cestovní pojištění je třeba zaplatit nejpozději 8 týdnů před datem počátku pronájmu. Pokud rezervujete v termínu kratším než 8 týdnů do počátku pronájmu, zaplatíte celý obnos ihned.

3.3 Pokud rezervujete v krátkém termínu, t.j. 8 nebo méně týdnů před počátkem pronájmu, je třeba, abyste ihned zaplatili celou částku za dovolenou telefonickým bankovním převodem nebo přes internetové bankovnictví. Během úředních hodin můžete také zaplatit v naší kanceláři v Turnově.

3.4 Pokud nezaplatíte včas, je Romfeld, s.r.o. oprávněna zrušit Vaši rezervaci prázdninového domu. Podmínky anulování zůstávají v platnosti (viz článek 5).

Čas na rozmyšlenou

4.1 Rezervaci můžete do 7 dnů od data rezervace zrušit. Zrušení rezervace můžete oznámit telefonicky nebo e-mailem. Pokud využijete tohoto času na rozmyšlenou, pak nám jste dlužni poplatek za rezervaci (250 Kč), který musíte převést na účet Romfeld, s.r.o..

4.2 Při anulaci po uplynutí těchto 7 dnů, zůstávají beze změny v platnosti podmínky anulace (viz článek 5).

4.3 Pokud rezervujete 8 a méně týdnů před datem počátku pronájmu, neplatí tato doba na rozmyšlenou a platí anulační podmínky tak, jak jsou popsané v článku 5.

Zrušení rezervace nájemcem

5.1 Zrušení rezervace probíhá telefonicky nebo e-mailem. Okamžitě po obdržení zrušení rezervace Vám pošle Romfeld, s.r.o. potvrzení.

5.2 V případě zrušení rezervace do 7 dnů po rezervaci platí ustanovení článku 4.

5.3 Při zrušení rezervace po 7 dnech a do 8 týdnů před počátkem pronájmu jste dlužni 30 % z ceny nájmu, rezervační poplatek a poplatek za zrušení pojištění.

5.4 V případě zrušení rezervace méně než 8 týdnů před počátkem pronájmu dlužíte celý fakturovaný obnos bez cestovního pojištění.

5.5 Všechny zaplacené částky se sčítají a uplatňují dle podmínek pro zrušení rezervace.

5.6 Zrušení rezervace, na které lze uplatnit storno pojištění, se vyřizují dle pojišťovacích podmínek pojišťovací společnosti.

Zrušení rezervace společností Romfeld, s.r.o.

6.1 Je-li společnost Romfeld, s.r.o. z určitého důvodu nucena zrušit pronájem prázdninového domu/bytu, okamžitě Vám tuto skutečnost oznámí a, pokud je to možné, nabídne Vám jiné ubytování. Pokud tuto alternativu nepřijmete nebo pokud Vám společnost Romfeld, s.r.o. nebude moci nabídnout náhradní ubytování, zašle Vám okamžitě zpět všechny již zaplacené peníze. Nájemce má nárok pouze na vrácení částky, kterou za pronájem zaplatil.

Změny provedené nájemcem

7.1 Přerezervovat na jiný prázdninový dům nebo změnit dobu pobytu můžete do 8 týdnů před počátkem nájmu rezervovaného ubytování. Poplatek za změnu rezervace je 200 Kč. V období kratším než 8 týdnů před počátkem nájmu se změna rezervace považuje za anulaci a platí pro ni ustanovení o zrušení (viz článek 5).

Zodpovědnost nájemce

8.1 Během svého pobytu v prázdninovém objektu jste jako nájemce zcela zodpovědný za pronajaté ubytování, zařízení a všechny záležitosti, které k pronajatému objektu patří. Škodu, způsobenou Vaším přičiněním nebo přičiněním Vašich spolucestujících, musíte uhradit na místě a pronajímateli. Jako nájemce jste také zodpovědný za eventuální další poplatky, jako je např. energie apod. Romfeld, s.r.o. má právo zažalovat nájemce za způsobené škody, a to pokud způsobená škoda na místě nebyla uhrazena, nebo byla uhrazena pouze z části. Všechny s tím spojené poplatky jdou zcela na vrub nájemce uvedeného v potvrzení o rezervaci.

8.2 Pravidla, patřící k ubytování nebo požadovaná v souvislosti s ubytováním, tvoří nedělitelnou součást nájemní smlouvy a je proto třeba je striktně dodržovat.

8.3 Počet osob, uvedený v popisu domu, je maximální počet povolených osob. Obývání bytu/domu vyšším počtem osob není povoleno a majitel je oprávněn odepřít Vám přístup do bytu/domu, pokud přijedete ve větším počtu. Pokud si chcete během dovolené pozvat přátele, domluvte se s majitelem nebo správcem (osobou, u níž se nachází klíč).

Zodpovědnost společnosti Romfeld, s.r.o.

9.1 Romfeld, s.r.o. nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za ztráty, krádeže, poškození, rozbití či jakékoliv škody, způsobené nájemci nebo nájemcům smluvního ubytování společnosti Romfeld, s.r.o..

9.2 Zjevné chyby nebo omyly v popisech nebo cenách ubytování nabízeného společností Romfeld, s.r.o. nejsou závazné. Společnost Romfeld, s.r.o. nezodpovídá za průběžné změny údajů, změny cen nebo tiskové chyby.

9.3 Informace (o ceně) v posledním katalogu nebo na webových stránkách je hlavní. Informace (o ceně) z dřívějších vydání jsou neplatné.

9.4 Romfeld, s.r.o. nezodpovídá za škodu způsobenou živelnými pohromami, jadernými výbuchy, útoky, stávkami, násilím, letadlem nebo jeho částmi.

9.5 Ne všechna udávaná sportovní zařízení, bazény, restaurace a obchody jsou otevřeny každý den během celého roku. Využívání těchto zařízení je zcela na Vaši zodpovědnost. Romfeld, s.r.o. nezodpovídá za to, že je některé zařízení, ať už z jakéhokoliv důvodu, mimo provoz během Vaší dovolené. Z různých důvodů mohou být tato zařízení (dočasně) mimo provoz. V žádném případě nemůžete z tohoto důvodu požadovat od Romfeld, s.r.o. vrácení části platby

9.6 Přání je třeba uplatnit při rezervaci. Například 2 chatky vedle sebe nebo blízko u bazénu. Splnění těchto přání nelze nikdy garantovat a nemáte na ně nárok. Romfeld, s.r.o. se ovšem bude maximálně snažit Vám vyhovět.

9.7 Může se stát, že se v okolí Vašeho prázdninového ubytování bude pracovat. Máme na mysli například pokládání cesty nebo jiné stavební práce. Chápejte, že neneseme zodpovědnost za eventuální hluk. Ani tyto práce nemůžeme nechat zastavit.

9.8 Romfeld, s.r.o. není přítomna na místě, dostihnete nás ovšem 24 hodin na telefonu a rádi Vám pomůžeme při komplikacích.

9.9 Na všechny naše rezervační smlouvy a další dohody z nich vyplývající se vztahuje Nizozemské právo. Všechny pře, které by mohly vzniknout, budou posuzovány soudcem v Alkmaaru, jehož pravomoci pře bude podléhat.

Stížnosti

10.1 Navzdory naší snaze se může vyskytnout stížnost. Stížnost je třeba podat na místě u majitele nemovitosti nebo u jeho zástupce. Ve vážných případech nebo nebude-li Vaše stížnost na místě vyřešena k Vaší spokojenosti, je třeba okamžitě z místa Vaší dovolené kontaktovat Romfeld, s.r.o.. Často lze nalézt rozumné a vyhovující řešení a můžete si dále užívat dovolenou.

10.2 Kdyby stížnost nebyla vyřízena k Vaší spokojenosti ani poté, co jste kontaktovali z místa dovolené Romfeld, s.r.o., je třeba podat společnosti Romfeld, s.r.o. nejpozději do dvou týdnů po skončení nájmu stížnost se zdůvodněním písemně (e-mailem). Stížnosti podané později nebudou přijaty a přicházíte o právo na vyřízení.

10.3 Pokud se ze své vlastní vůle přestěhujete do jiného ubytování než z nabídky společnosti Romfeld, s.r.o., tj. bez schválení společností Romfeld, s.r.o. opustíte pronajaté ubytování, propadá Vám jakékoli právo na náhradu nebo kompenzaci.

10.4 Na společnosti Romfeld, s.r.o. lze v každém případě požadovat částky maximálně do výše ceny nájmu.

Na místě

11.1 Pronájem prázdninových domů od Romfeld, s.r.o. je vždy od soboty do soboty (včetně), pokud není výslovně uvedeno jinak u popisu domu. Nastěhovat se můžete 1. den pobytu mezi 15.00 a 18.00 hodinou. V den odjezdu opustíte byt/dům do 10.00 hodin. Po domluvě s pronajímatelem jsou možné i jiné časy. Pokud zamýšlíte přijet později, domluvte se dobře s pronajímatelem. Romfeld, s.r.o. není přítomna na místě.

11.2 Další poplatky, například energie nebo závěrečný úklid, které se platí na místě, jsou uvedeny u nabídky domu. Vzhledem k tomu, že výše turistického poplatku se neustále mění, není tento poplatek uveden zvlášť u popisu domu/bytu. Musíte ale počítat s tím, že budete turistický poplatek muset zaplatit na místě.

11.3 Často musíte po příjezdu na místo dovolené zaplatit kauci. Ta je Vám při odjezdu vrácena nebo, pokud pronajímatel nemůže zkontrolovat inventář za vaší přítomnosti, je Vám později převedena na účet, po odečtení eventuálních poplatků za úklid, energie a náklady na poškození. Pokud jste z ciziny, je důležité, abyste uvedli IBAN a BIC účtu a sdělili jej majiteli (správci) prázdninového ubytování. Výše zálohy je uvedena na potvrzení o rezervaci. Romfeld, s.r.o. nezodpovídá za vrácení kauce.

11.4 V mnoha domech si můžete na místě pronajmout věci jako ložní prádlo nebo dětský nábytek. Uveďte, prosím, při rezervaci, zda si to budete přát. Ručníky a ložní prádlo pro dětskou postýlku je třeba přivézt s sebou vždy, pokud není uvedeno jinak.

11.5 Denní úklid svého prázdninového domu zajišťujete sami. Žádáme Vás naléhavě, abyste též závěrečný úklid provedli důkladně. Samotné by Vás také mrzelo, kdybyste přijeli do špatně uklizeného domu. Pokud je pronajímatel toho názoru, že závěrečný úklid není udělán dobře, vystavujete se riziku, že Vám budou napočítány poplatky za závěrečný úklid. V některých domech si můžete vybrat možnost, že závěrečný úklid provede za poplatek majitel. To si přečtete u popisu domu. Domluvit si placení je nejlepší při příjezdu.


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )